header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

stortingsrepresentantBård Tufte Johansen som stortingsrepresentant. Printscreen youtube.

Du betaler skatt der stortingspolitikerne har bestemt at de skal slippe. Rekker de ikke hjem til middag, kan de trekke av på skatten. Stortingsrepresentantene kan spise i en godt subsidiert kantine. Likevel får de hver dag (11 av 12 måneder) diettpenger til mat. De som har familie utenfor Oslo, får hele 182 kroner per dag – eller litt over 60 000 kroner på ett år. Også de som bor «hjemme», altså bor fast i Oslo, får pengestøtte til mat. De kan plusse på over 25 000 kroner i året – 75 kroner per dag til matbudsjettet.

Dette er en særordning som ingen andre statsansatte får. Ordningen er tidligere tatt opp til vurdering, men Stortinget valgte å beholde den. Og selv om de får penger fra staten til å kjøpe mat, kan de også trekke fra matutgiftene på skatten. Representanter som ikke har tatt med seg familien til Oslo, kan trekke fra 169 kroner på skatten per dag for matutgifter. For dem som bor sammen med familien, er det litt mindre å tjene, men de kan trekke av 75 kroner på skatten når de ikke rekker hjem til middag. Så spesielle er skattereglene at det er et eget kapittel i Lignings-ABC om ligning av stortingsrepresentantene. Stortingsrepresentanter kan, som andre som jobber sene kvelder, få dekket drosje hjem fra jobben. I motsetning til det som er vanlig, betaler ikke politikerne skatt av drosjeutgiftene dersom de tar drosje hjem etter klokken 22.00. Grunnen oppgis å være at som hovedregel skal kveldsmøtene på Stortinget avsluttes senest klokken 22.00.

– Likevel hender det at man finner det nødvendig å fortsette etter klokken 22.00. Dette vurderes som ekstraordinært i forhold til arbeidet, er forklaringen fra leder i økonomi- og administrasjonsseksjonen på Stortinget, Ingar Kristoffersen.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Politikerne har også vedtatt å gi seg selv spesielt gode ordninger ved sykdom og død. I Folketrygdloven står det klart at lønnsutbetalingene for vanlige arbeidstakere stanses ved ett års sykmelding. Dette gjelder ikke for stortingsrepresentantene. Blir de sykmeldt, får de lønn i hele stortingsperioden – altså kan de være sykmeldt med full lønn i opptil fire år. Også ved død er det vanligvis helt klare regler i staten. I Statens personalhåndbok står det at det «ikke utbetales ordinær lønn utover dødsdato».

For politikerne har imidlertid Stortinget vedtatt noe annet:
§7: Når en stortingsrepresentant avgår ved døden i valgperioden, skal de etterlatte utbetales så vel den faste godtgjørelsen som diettgodtgjørelsen for hele dødsmåneden. Den faste godtgjørelsen utbetales i ytterligere tre måneder. I tillegg dekker staten begravelsen til representantene. Med utbetaling av opptil fire måneders lønn og dekket begravelse betyr det at stortingspolitikernes etterlatte får minst 200 000 kroner mer enn når andre statsansatte dør. Pengene kommer i tillegg til forsikringsavtalen representantene har, og som Stortinget betaler. De reiser gratis på ferie i Norge hvis de ferierer i over 14 dager, og Stortinget betaler reiseforsikringen på ferien. Politikerne har tre måneders sommerferie. Tar de seg ekstrajobb i ferien, får de betalt både for ekstrajobben og lønn fra Stortinget. De som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget, reiser gratis hjem i helgene. Og når de flytter til og fra i forbindelse med stortingsvervet – så får de ikke bare dekket flyttehjelp, men de får også betalt 2500 kroner for å pakke sakene sine selv.

Her er listen over politikernes økonomiske goder

 • En vanlig stortingsrepresentant har en fast årslønn på 694.500 kroner.
 • Stortingsrepresentanter som etter valg ikke fortsetter på Stortinget, får lønn i en måned utover valgperioden. De som ikke har annen inntekt eller pensjon, får lønn i inntil tre måneder utover valgperioden.
 • Representantene får lønn i 14 dager ved velferdspermisjon. Dette kan bli forlenget, noe det ikke åpnes for ellers i staten.
 • Stortinget eier cirka 140 leiligheter i Oslo. Representanter som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget, kan bo gratis i disse.
 • Stortinget har 14 barnehageplasser for representantenes barn. De betaler vanlig foreldrebetaling, men slipper å stå i vanlig kø.
 • Får dekket telefonutgifter. Alle telefonutgifter over 5 000 kroner på et kalenderår, er skattefrie. Stortinget dekker også utgifter til telefon i stortingsleiligheten.
 • Får dekket 4 500 kroner til installasjon av bredbånd i hjemmet.
 • Stortinget dekker årsavgift for inntil to kredittkort, maksimalt 150 kroner til sammen.
 • Stortinget dekker reiseutgifter mellom hjemstedet og Oslo for både representanten og for familien. Ordningen omfatter inntil to besøksreiser per år for hvert av familiemedlemmene.
 • Representantene får dekket, men må skatte av, taxi-regninger når de er på pendlerreiser. Det samme gjelder for representantens familie på besøksreiser.
 • Stortingsrepresentantene får dekket sine tjenestereiser, pendlerreiser og besøksreiser med fly.
 • Kan reise gratis på statlig støttede transportmidler, som f.eks. NSB.
 • Ved permisjon på grunn av sykdom eller skade får representantene betalt reiser til hjem eller til annet sted i Norge for rekreasjon og derfra tilbake til Stortinget igjen.
 • Mottar en kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil i arbeid på 3,50 kroner for inntil 9 000 kilometer per år, deretter 2,90 per kilometer. Det første beløpet ble satt opp med 16,7 prosent fra og med 1. mai i fjor. Dessuten får de som må kjøre bil i Tromsø, 5 øre ekstra per kilometer.
 • Får dekket utgifter til parkering av egen bil ved flyplass.
 • I tillegg har stortingsrepresentantene, slik det er kjent, en sjeldent god pensjonsordning.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

For de fleste vil vel dette ligne på det man på godt norsk kaller korrupsjon.

(Tallene er fra 2016/17.)

Oddbjørn Jonstad, Oppegård

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 145 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015