hemmelighold nogo soner

Multikultur er folkemord.

Realitetsfornektelse
Hvorfor hemmeligholdes rapporten om No-GO-soner i Sverige? Politiet har utarbeidet en liste og detaljert oversikt over områder og bydeler som karakteriseres som direkte farlige å besøke. Betegnende nok er det i alle 23 områdene som nevnes i rapporten utgjør kulturfremmede majoriteten av innbyggerne og ikke uventet er selvsagt muslimer sterkt representert.

Det var svensk systemmedias «dårhus», svt som publiserte at rapporten om Ghetto-tilstandene i nabolandet var utarbeidet av politiet. I følge innslaget utøver svenske politikere press overfor politiet slik at rapporten ikke skal offentliggjøres. Noen av de svenske folkeforræderne begrunner dette med at hvis denne infame listen blir presentert vil man automatisk stigmatisere områdene og innbyggerne der. Andre Sverige-hatere i riksdagen påstår at listen ikke lenger er aktuell da alt er blitt mye bedre i enkelte områder og at kriminaliteten har minsket. Derfor er en publisering uønsket da det ikke gjenspeiler virkeligheten.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Den politisk korrekte pressetalsmannen for politiet, Jonas Bertrame-Linnè uttrykker seg også skeptisk til en offentliggjøring. Uttalelsen til systemets representant finner vi naturlig fordi det vil være urettferdig mot de som bor i såkalte sikre områder og de som ikke gjør det. Derfor må Sverige fortsatt degenereres for å øke kaos og vold, dette er tankegangen til folkefiendene om rettferdighet. En stadig større del av den svenske befolkningen lukker ikke øynene for realiteten slik etablissementet gjør.

Vi foreslår at enkelte deler av Nordens Kabul, Malmø og andre No-Go-soner defineres som sikre og som et strålende eksempel på vellykket menneskeimport for deretter å dele ut listen til politikerne med ønske om en interessant og lærerik helg der.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bidra med opplysningsarbeid sammen med FMI. Medlem eller ikke, vi nordmenn må nå stå sammen og gjennomføre objektive informasjonskampanjer overfor den delen av befolkningen som fortsatt tror på hva våre «folkevalgte» og statspropagandaen formidler. Bestill faktabaserte flyveblader allerede i dag!

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.