skam for landet

Foto: Oddbjørn Jonstad

Det har skjedd en voldsom vekst i antall islamske trossamfunn i Norge. 219 islamske trossamfunn mottar i oktober 2018 offentlig støtte, en økning på 65 prosent siden 2010. De mottar rundt 187 millioner offentlige kroner pr. år.

Det tok altså bare en generasjon med politikere til å rive ned alt det vi har kjempet for – for å få et fritt selvstendig Norge. «Alt hva fedrene har kjempet, alt hva mødrene har grett!» ser ut til å ha vært forgjeves. Det nytter ikke for våre politikere å komme i etterkant å be om unnskyldning, eller å komme å si at de ikke visste! Resultatene av deres politikk blir mer og mer synlig, hver eneste dag for de som ønsker å se. Det er bare å fastslå at de har sviktet oss for internasjonal heder og egen vinning. De er en skam for landet og det norske folk.

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 13.5.2019