imam menneskesmugling

Hvorfor straffes ikke menneskesmugling?

I Normandie er en imam tiltalt for menneskesmugling
De siste tiår har området rundt Calais i Frankrike vært et brennpunkt for menneskesmugling. Nå er en iman arrestert for aktivt å ha bidratt til at såkalte flyktninger, i all hovedsak negre, er blitt smuglet til England via Belgia og Frankrike.

Denne fluktruten er populær blant hordene av kulturfremmede som deretter forsøker å komme seg til Skandinavia. Imamen som selv nyter godt av fransk flyktningstatus og bedriver hatpropaganda i forskjellige moskeer, ble arrestert 30. april sammen med sine kriminelle medhjelpere.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Politiet kan bevise at flere smuglerturer er gjennomført, men antallet fremmede nevnes ikke, dette i følge systemmedia-avisen La Voix du Nord. Hovedforhandlingen skal finne sted 3. juni, men retten fant ikke grunnlag for å varetektsfengsle allah-tilbederen og hans nettverk. Rettsvesenet i Frankrike viser en unnfallenhet overfor menneskesmuglere og disse personene blir av godmennesker og systemmedia titulert som «flyktninghjelpere» som utfører humanitært arbeid. Befolkningen og politiets fortvilelse er stor. Tonen blant Refugees Welcome-idiotene er at imamen ikke har gjort noe galt, men naivistene evner ikke å se at i følge islam har den kriminelle imamen skadet de utroende. Dette passer inn i planen for allah.

Nils Pettersen
Oslo 14 Mai 2019

Bidra med opplysningsarbeid sammen med FMI. Medlem eller ikke, vi nordmenn må nå stå sammen og gjennomføre objektive informasjonskampanjer overfor den delen av befolkningen som fortsatt tror på hva våre «folkevalgte» og statspropagandaen formidler. Bestill faktabaserte flyveblader allerede i dag!