17 mai 2Til alle norske kvinner og menn!
Landssvikerne og de fremmedkulturelle erobrerne voldtar Vårt Norge! Dette er resultatet etter over 40 år med påtvungen masseinnvandring. Folket ble aldri spurt og de parlamentariske demokratene vanstyrer og ødelegger Vårt Norge!

NWO-slavene (New World Order) håner og fører skam over våre forfedres livsverk. De misbruker og vanærer vår nasjonaldag og vårt Norske flagg.

Det skal atter komme en dag da vårt Norske flagg skal vaie over et Norsk Norge. Svikerne til håndlangerne for globalistene i FN og EU skal bli effektivt straffet iht. norsk straffelov, for å ha sett i gang befolkningsutbytte i strid med folkemeningen, lovverket og menneskeretighetene.

Nordmenn, vis din forakt overfor landssviket!
Mange viser sin forakt overfor politikernes svik ved ikke å delta i feiringen av nasjonaldagen. FMI oppfordrer til alternativ feiring, ikke sammen med landssvikerne i regjering og storting som begår et svik mot Den Norske Grunnloven og sitt eget folk!

MOTARBEID LANDSSVIKERNE OG DE FREMMEDE EROBRERNE PÅ ALLE LOVLIGE MÅTER! DELTA HVER DAG I EN AKTIV NORSK MOTSTANDSKAMP! NORGE FOR NORDMENN! NORGE ER VÅRT!

Ha en flott feiring av nasjonaldagen!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI