header

Foto over: Wikipedia.orgsolsnu

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

FMI fikk som eneste organisasjon og politisk parti nei på sin søknad om standplass under Arendalsuka. Tilrådningen fra sekretariatet til Arendalsrådet var å nekte oss deltagelse.

Begrunnelsen var påstandene om at FMI representerer rasisme og har en voldelig fortid. Vi tilbakeviser dette ved å henvise til at terskelen for å bli anmeldt for rasisme er lav ved innføringen av §185 og ved undertegnelsen av den beryktede migrasjonsavtalen, GCM. Frem til dags dato er FMI aldri siktet og dømt for rasisme. De dårlige erfaringene med vold og opptøyer ligger helt tilbake i 1989/1990 hvor tidligere formann Arne Myrdal som på daværende tidspunkt ikke lenger var formann og medlem av FMI. Vi påpeker at volden og urolighetene utgikk fra venstreekstreme og politiske partier på venstresiden, samt en ordensmakt som ikke ivaretok sin oppgave om å opprettholde lov og orden. FMI har aldri oppfordret til vold, ei heller er vi domfelt for dette.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Avslaget er uforståelig på bakgrunn av at de norskfiendtlige representantene i Arendalsuka plutselig fikk et behov for å lære mer rundt begrepet ytringsfrihet etter at FMI søkte om standplass. Seminaret rundt dette fundamentalt viktige temaet som ytringsfrihet er skulle man kunne forvente at ledende politikere og samfunnstopper i utgangspunktet hadde grunnleggende kunnskap om. Det er uforståelig og mer enn betenkelig at partier som Rødt og Norges Kommunistiske Parti som bekjenner seg til en voldelig politisk ideologi som sosialismen og kommunismen representerer deltar. Vi referer her til over 100 millioner døde som følge av denne antidemokratiske politiske overbevisningen. Men når vi ser hvilke antinorske representanter som representerer Arendalsuka og som er en del av det parlamentariske demokratiet er vel dette bare naturlig begrunnet i deres nedverdigende, udemokratiske menneskesyn og oppfatninger rundt ytringsfrihet. Rådet som besluttet å avslå FMIs søknad om standplass var arbeiderparti-ordfører i Arendal, Robert C. Nordli, kollega og fylkesordfører i Aust-Agder, Gro Bråten. Videre representanter fra den sosialistiske fagbevegelsen LO og NHO med sine kvinnelige representanter Siri Mathiesen og Agnes Norgaard, samt Stephen Seiler fra Universitetet i Agder. Merkelig nok var leder i hovedprogramkomitèen, Øystein Djupedal ikke til stede, ei heller Terje Damman, fylkesordfører i Vest-Agder fylkeskommune og Ordfører Harald Furre i Kristiansand. Alle ovennevnte norskfiendtlige elementer kan personlig kontaktes for å forsøke å føre en dialog over deres diktatoriske politiske holdninger. Lykke til.

FMI er i Arendal Mandag 12. august på Kløckners teltscene
FMI kommer til Arendal selv om vi ikke fikk drive vårt viktige opplysningsarbeid rundt temaene innvandring og ytringsfrihet via en standplass. Vi har nå søkt om å leie Kløckners teltscene mandag 12. august fra klokken 20.30 – 22.00 for å opplyse om nettopp demokrati, menneskerettigheter og innvandring. Søknaden er sendt fordi vi er overbevist om at denne vil bli godkjent. Dette begrunner vi med at dette er siste mulighet for antidemokratene å forsøke å redde ansikt og rykte rundt den fundamentalt viktige menneskeretten som ytringsfrihet utgjør. Hvis FMI mot all formodning ikke får anledning til å presentere 1,5 time objektiv folkeopplysning i Arendal kan vi røpe så mye at vi har forberedt flere overraskelser og vil også kompromissløst gjennomføre disse under Arendalsuka. Vi garanterer selvsagt at overraskelsene er ikke voldelige og bygget på demokratiske prinsipper. Arendal, gled dere! FMI kommer!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bidra med opplysningsarbeid sammen med FMI. Medlem eller ikke, vi nordmenn må nå stå sammen og gjennomføre objektive informasjonskampanjer overfor den delen av befolkningen som fortsatt tror på hva våre «folkevalgte» og statspropagandaen formidler. Bestill faktabaserte flyveblader allerede i dag!

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019


Aktivitet i Råde kommune
Søndag 25. august 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 228 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015