det hvite raseriet

Printscreen vg.

Dette var overskriften på VGs ekstrablekke VG-helg lørdag 18.mars 2017. Har tatt vare på den fordi mange personer og politiske partier er omtalt, også Donald Trumps valgseier er nevnt, den var visst en seier for alle høyreekstremister. Vil minne om at i mars 2017 hadde de venstreekstreme ikke kommet helt til hektene igjen, de måtte ha hjelp av krisepsykiatrien etter Hillarys nederlag.

"I ett år har vi møtt nasjonalister, høyreekstreme og nazister i europeiske land. Hvorfor er de så besatte?" skriver VG.

Ja, det kan dere lure på VG, dere er nok for stupid til å forstå det. Men for å holde oss til Norge, synes dere det er greit at vi har en statsminister som vil ha shariaråd og at vårt land blir avhendet bit for bit, har gitt bort råderetten over kraftforsyningen (acer) og sluttet seg til FNs migrasjonsavtale?

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Vi kan se at afrikanere og andre som ikke har rett til flyktningstatus blir generøst behandlet med gratis hus og det øvrige man trenger for å overleve, dette koster skjorta, det vil vi nok få merke mer til etter hvert. Kan ikke tenke meg noe mer ekstremt enn å la muslimene overta vårt fedreland. Muslimer vil overta vårt land, men trenger ikke å gjøre noe, de kan bare lene seg tilbake og se på at våre landssvikere ordner dette.

Per i dag finnes det ikke et eneste stortingsparti å stemme på.

saetherOlav Sæther
Kristiansund, 30.5.2019

 

 

 

 

 

Bidra med opplysningsarbeid sammen med FMI. Medlem eller ikke, vi nordmenn må nå stå sammen og gjennomføre objektive informasjonskampanjer overfor den delen av befolkningen som fortsatt tror på hva våre «folkevalgte» og statspropagandaen formidler. Bestill faktabaserte flyveblader allerede i dag!