header

Foto over: Wikipedia.orgsolsnu

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Ope brev til Erna Solberg, Regjeringa.

asylbarnIS-born. Er det trygt å sleppe desse avleggarane fritt rundt omkring i norske barnehager og skoler? Foto: Wikimedia commons.

På Dagsrevyen sin pressekonferanse om IS-barna den 3. juni 2019 seier du at Regjeringa "hentar tilbake til Norge" fem born av IS-foreldre. I denne samanhengen må du venligst svare på nokre enkle spørsmål frå meg.

Når du seier at Regjeringa "hentar tilbake til Norge" desse borna så oppfattar eg det som at desse borna har vore fødde, og opphalde seg i Noreg, før Syria-opphaldet. Er dette rett, og snakkar du som statsminister sant her?

Eit spørsmål til er om du har spurt folket om du skulle få lov til å hente til Norge avleggarar frå IS-krigarane sin ideologi, eller har du berre støtta deg på KrF, Venstre og eindel andre venstreside-politiske organisasjonar og parti, som Raude krossen, Redd barna og andre parti på ytste venstresida? Vil du, Erna Solberg stå ansvarleg for mogelege negative fylgjer av å plante fleire IS-avleggarar i landet? Truleg finnes det slike frå før i Norge. Folkemeininga i ei slik sak burde ikke målast av kjende meiningsmålingsføretak som svært mange ikke har tiltru til. Her er det folket som burde avgjere og du kunne fått råd frå folket ved haustens val.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Svært mange oppfattar det norske politiske systemet som meir totalitært enn demokratisk. Eg er ein av dei!

Eg krev at dei to somaliske systrene som vert omtala i kveldens reportasje ikke har noko framtid i Noreg, men at dei vert sende til Somalia om dei skal ut av Syria. Dei og deira familiar høyrer heime der. Mogelege norske statsborgarskap må inndragast!

Eg vil ha svar frå deg på dette brevet og vil ikkje godta innhaldslause standardsvar. Din utanriksminister si deltaking i nemde pressekonferanse vel eg å ikkje kommentere. Frå det haldet er det ikke anna enn forventa.

aasenNorvald Aasen
Askvoll, 5. juni 2019

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på Google+

Aktiviteter

aktivitet

Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019


Aktivitet i Råde kommune
Søndag 25. august 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 230 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015