konsert tyskland 2019

Velkommen til politikk, musikk og kameratskap.

Tradisjoner som denne skal man ta vare på, det er igjen tid for mega-arrangementet som blir arrangert for den nasjonale bevegelsen i Europa.

I år som i fjor vil FMI være representert når våre kamerater i Tyskland inviterer til dager fylt med forskjellige info- og salgsboder, mat og drikke, politiske taler og diskusjoner. Viktigheten av å knytte tettere bånd til partier, organisasjoner og nasjonalister fra hele Europa er essensielt viktig i vår frihetskamp, og sist, men ikke minst: Et musikalsk program som byr på kremen av nasjonalistiske band! Vi fremhever Sturmwehr, Germanium, Oidoxie og toppbandet Ubermensch.

Ved interesse kontaktes din dedikerte kontaktperson gjennom avtalte kanaler eller direkte til fmi[at]fmi[dot]no

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Bidra med opplysningsarbeid sammen med FMI. Medlem eller ikke, vi nordmenn må nå stå sammen og gjennomføre objektive informasjonskampanjer overfor den delen av befolkningen som fortsatt tror på hva våre «folkevalgte» og statspropagandaen formidler. Bestill faktabaserte flyveblader allerede i dag!

Hjelp FMI økonomisk: Vi har ressurser, kunnskap og mot, men ikke økonomi til å ekspandere for å gjennomføre planlagte opplysningskampanjer. Vi vil uansett fortsette kampen innenfor våre rammer og fortsette å formidle det de herskende i regjering, storting og systemmedia ikke vil at dere skal ha kunnskap om: Mot til sannhet! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.