glade lykkejegere

Glade lykkejegere som smiler over å bli invitert til Europa av landssvikerne.

Kystvakten fra Benghazi i Libya hevder å ha stoppet en smuglerbåt med flere titalls kulturfremmede. Ustanselig forsøker disse næringslivsreisende å komme til Europa og utnytte våre sosialsystemer. I de siste ukene har antallet asylsøknader steget sterkt, noe som vi har advart mot i flere artikler de siste månedene. I følge kilder har den Libyske marinen fraktet de fremmede tilbake til Tripoli hvor de er internert i en flyktningleir hvor de også får nok mat og medisinsk behandling.

Siden den folkerettsstridige terrorbombingen gjennomført av en NATO-koalisjon, herunder flere norske F16 bombefly, ble Moahammar Gadhafi styrtet. Den Libyske administrasjonen er svak, notorisk korrupt og har enorme problemer med borgerkrigen som foregår. Interessen for, eller evnen til å stoppe den kriminelle virksomheten som menneskesmuglingen over Middelhavet representerer er begrenset. Libya er det viktigste landet for menneske-eksport. Det finnes ikke et eneste land i Nord-Afrika hvor det legger ut fra land flere båter med lykkejegere i retning Europa.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Italia har effektivt stengt sine havner for alle de kriminelle NGO-skipene og vist at det er mulig å fortsatt forsvare Europa mot hordene av ikke velkomne fremmede. Nå har Malta og Spania utviklet seg til de fremste mottakerlandene. Beklageligvis var dette bare en enkel aksjonen fra Libyerne og de notoriske vaneforbryterne på båten Sea Watch melder på FB og Twitter at de samme dag «reddet» 52 mennesker. De er på vei til Marseille i Frankrike. Disse 52 menneskene fra Afrika og Asia vil jo «bare» koste, hvis de blir invitert til Norge, minst 30 millioner i året. Det har landssvikerne penger til samtidig som de flår norske bilister med stadig flere og dyrere bompengestasjoner. Invitasjonspolitikken har ingen støtte i det Norske folk. Nå må vi bygge en festning Europa for å redde vår kultur og vår sivilisasjon. Stopp all innvandring og repatrier alle fremmede. Hvis det viser seg umulig å sende de hjem må de kulturfremmede interneres i strengt bevoktede leirer, uten kontaktmuligheter med det Norske samfunn.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Som en folkebevegelse mot innvandring er kjerneområdene vi arbeider med samarbeid med alle nasjonalistiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Journalistisk opplysningsarbeid med fokus på sannhet og publisere det svært få gjør. Bare slik kan vi opplyse om de antidemokratiske og antinorske holdingene som det offisielle Norge representerer. Opplysning er en viktig del av en fredelig patriotisk motstand. Det Norske samfunnet kan ikke la seg styre av marionetter i det parlamentariske demokratiet som igjen er styrt av folkefiendtlige fremmede krefter slik som hjemlige kulturmarxister, forskjellige NGOs, EU, NATO og FN. Støtt FMIs opplysningsarbeid og vær med på å samle og styrke den nasjonalistiske motstanden. Norge er Vårt!

Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.