salviniSalvini: – Jeg blander meg ikke inn i andre lands politikk. Bildet: ain storm images/Shutterstock.

Matteo Salvini fra Lega, Italia er en av de mest populære politikerne blant det nye høyre i Europa. Her forklarer han hvorfor populismen eller suvereniteten som man definerer seg i Italia, er så fremgangsrik:

«Jeg kjenner begrepene populisme og suverenisme fra pressen og kan selvsagt identifisere meg med disse begrepene. Jeg er suverenist fordi jeg elsker Europa og vil redde Europa. Det betyr at suvereniteten og de forskjellige særegenhetene til landene i Europa må vi bevare. Min inspirasjon henter jeg fra ideen som våre europeiske forfedre arbeidet for. Et Europa av forskjellige fedreland, ikke en union. Suverenitet betyr for meg et samarbeid mellom de forskjellige nasjonalstatene innenfor et interessefellesskap. Der skal samarbeid bare finne sted hvor det er grunnleggende og sammenfallende interesser. Det skal ikke brukes tvangsmekanismer. Det betyr at jeg er for mindre, men bedre samarbeid. Derfor er suverenitet og Europa ikke en motsetning».

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Som en folkebevegelse mot innvandring er kjerneområdene vi arbeider med samarbeid med alle nasjonalistiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Journalistisk opplysningsarbeid med fokus på sannhet og publisere det svært få gjør. Bare slik kan vi opplyse om de antidemokratiske og anti-norske holdingene som det offisielle Norge representerer. Opplysning er en viktig del av en fredelig patriotisk motstand. Det Norske samfunnet kan ikke la seg styre av marionetter i det parlamentariske demokratiet som igjen er styrt av folkefiendtlige fremmede krefter slik som hjemlige kulturmarxister, forskjellige NGOs, EU, NATO og FN. Støtt FMIs opplysningsarbeid og vær med på å samle og styrke den nasjonalistiske motstanden. Norge er Vårt!

Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995.