FN flag united nations

Når afghanske myndigheter nekter sitt eget folk tilgang til eget land bryter det med Menneskerettighetene.

I forbindelse med Abbasi-sirkuset der politikere og advokater mener at lovlig fattede vedtak ikke skal respekteres av fremmede, så kan jeg også minne om FNs internasjonale konvensjoner om Menneskerettigheter som i Artikkel 12, pkt. 4 sier: "Ingen skal vilkårlig kunne berøves retten til å komme inn i sitt eget land."

Hva vil norske myndigheter foreta seg overfor afghanske myndigheter, som etter det media forteller, nektet sine egne borgere innreise til Afghanistan? Skal Norge fortsette å støtte økonomisk og på andre måter stater og deres myndigheter som bryter FNs konvensjonstekster? Skal Norge fortsette å opptre til latter for hele verden ved at innenlandske pressgrupper og migranter trenerer sine saker om oppholdstillatelser og der migranter kan unndra seg lovlig fattede vedtak? Ved uttranspoteringen av Abbasi synes det som det har vært lagt en stor del skuespillerkunst i dette forsøket på å unndra seg vedtatt utsendelse?

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Minner om Isse-saken fra Florø for endel år siden der en far fra Somalia fikk sine 6 barn overført fra barnehjem i Etiopia til Norge med den begrunnelse at deres mor og farens kone var død. Da far og barn var lykkelig gjenforent i Florø dukket barnas mor og Isses kone også opp i Norge.

Dette burde etter undertegnedes mening resultert i familiens utvisning fra Norge. Men som det heter: I et bakvendtland der kan alt gå an.

aasenNorvald Aasen
Askvoll, 26.6.2019