salvini 2

«Et land som ikke kan forsvare seg blir raskt okkupert»

Italias Matteo Salvini: «De sanne anti-europeerne er jo de som sitter i Brussel, representert av sosialdemokrater og konservative. De har forvandlet en drøm i et mareritt. Jeg er en før-Maastricht-Europeer. Mine prioriteter heter velstand, arbeid og sysselsetting for borgerne av de europeiske nasjonene. Med denne bakgrunnen kan man forstå min holdning mot masseinnvandring som jeg ofte blir kritisert for. Kampen mot innvandring må man se i sammenheng med forsvaret for arbeidernes rettigheter og den indre sikkerhet. Beskyttelse av arbeidstakere og beskytte grenser hører sammen. En av mine prioriteter i Europa er derfor å reforhandle bestående næringslivs-avtaler med afrikanske og asiatiske stater hvis de ikke tar tilbake sine borgere som illegalt har reist til Europa. Det må gjøres helt klart for hele verden: Hvis man vil forhandle med Europa må man anpasse seg vår sikkerhets- og næringslivspolitikk.»

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Vi må ikke miste kontrollen over Europa
«Det er helt klart at islamiseringen pågår daglig. Tallene fra politiet og etterretningsapparatene i Europa viser at enkelte steder er sterkt islamisert. Landene er ikke i stand til å opprettholde lov og orden. For eksempel i deler av Belgia og Brussel, Sveriges Malmø og mange byer i Tyskland, Nederland og Frankrike». Kommentar: Salvini glemte Oslo og Norge. «Der hvor det dannes islamske parallellsamfunn kommer det til utenlandske soner hvor kriminalitet og radikalisering finner sted. Hvis vi ikke gjør noe med dette i dag vil vi angre i morgen. I menneskerettighetenes navn: Enten våkner vi opp eller så vil vi miste kontrollen over større deler av Europa»!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Som en folkebevegelse mot innvandring er kjerneområdene vi arbeider med samarbeid med alle nasjonalistiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Journalistisk opplysningsarbeid med fokus på sannhet og publisere det svært få gjør. Bare slik kan vi opplyse om de antidemokratiske og anti-norske holdingene som det offisielle Norge representerer. Opplysning er en viktig del av en fredelig patriotisk motstand. Det Norske samfunnet kan ikke la seg styre av marionetter i det parlamentariske demokratiet som igjen er styrt av folkefiendtlige fremmede krefter slik som hjemlige kulturmarxister, forskjellige NGOs, EU, NATO og FN. Støtt FMIs opplysningsarbeid og vær med på å samle og styrke den nasjonalistiske motstanden. Norge er Vårt!

Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.