voldtekt

Vi håper at kvinnene hadde tatt pillene sine slik at det ikke kommer videre senskader om ni måneder.

I vår kultur er man voksen ved fylte 18 år, men for muslimer betyr det en kvinne uten eier. Er det slik muslimene rettferdiggjør alle disse avskyelige og stadig økende massevoldtektene som på arabisk heter "tarrarusch"? Fire muslimer i alderen 24–29 år fra Marokko, Libanon, Palestina og Tyrkia sitter nå fengslet for forskjellige gjengvoldtekter. Opplegget deres var enkelt og avskyelige: Utenfor og inne i diskoteker i Dusseldorf, Tyskland kom voldtektsmennene i kontakt med kvinner som er indoktrinert av politikere og med sine nyttige statsfinansierte idioter i systemmedia om at multikultur og raseblanding er naturlig og berikende. Ofrene ble tatt med til en av de tiltaltes leiligheter eller hotell. Hotellrommene ble bestilt og betalt av kvinnene selv. Hallo? Der ble de unge kvinnene i timevis og på de mest bestialske og brutale måter gjengvoldtatt. Flere av massevoldtektene ble filmet via «smart»-telefoner, noe som er en del av ritualet som disse perversitetene representerer.

Menneskelig avskum!
Filmene, ble som flere ganger tidligere bekreftet i lignende saker, sendt til sine stammefrender i sine egne hjemland slik at disse også får en ekstra motivasjon til å invadere Europa. Betegnende nok er Norge og Europa blitt et paradis for voldtekter. Vi hjelper ikke de kulturfremmede med denne formen for sex-turisme. De skal i den grad det er mulig og ønskelig hjelpes i sine hjemland og ikke på vårt kontinent. Dessverre er Europa blitt en selvbetjeningforretning hvor det finnes nok penger og naive kvinner. Straffene er minimale og alt blir betalt av knektene og systemslavene, les; som skattebetaler, til det parlamentariske demokratiet. Politiets etterforskere er overbevist om at det finnes flere ofre som ikke har anmeldt overgrepene. De oppfordrer ofre og vitner om å melde seg for politiet.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Krapylene fra disse kulturkretsene som begår slike handlinger representerer menneskelig avskum! På tross av dette er vår sympati med ofrene meget liten. Bare systemmedia-indoktrinerte naive, kåte, dumme hvite kvinner har kontakt med og følger frivillig med arabiske menn. Det fantastisk utrolige er at kvinnene betalte hotellrommene selv hvor overgrepene fant sted. Vi håper at kvinnene hadde tatt pillene sine slik at det ikke kommer videre senskader om ni måneder. Videre må kastrasjon utføres under fengselsstraffen før muslimene sendes hjem. Medisinsk kastrering har vært diskutert tidligere av politikerne i Norge.

Nei til raseblanding!
Moralen må være at at nærkontakt med andre raser og kulturer må og skal unngås. Raseblanding, om det nå er mellom en nordmann og en vietnameser eller neger er ikke bra og unaturlig. Raseblanding ødelegger vårt folk. Eivind Trædal og Trond Giske: Hører dere? Trædal, er du nå så sint at du igjen pisser på deg og du Giske, blir det en ny runde med #metoo?

Morten Lorentzen

Moss, 11.7.2019

Som en folkebevegelse mot innvandring er kjerneområdene vi arbeider med samarbeid med alle nasjonalistiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Journalistisk opplysningsarbeid med fokus på sannhet og publisere det svært få gjør. Bare slik kan vi opplyse om de antidemokratiske og anti-norske holdingene som det offisielle Norge representerer. Opplysning er en viktig del av en fredelig patriotisk motstand. Det Norske samfunnet kan ikke la seg styre av marionetter i det parlamentariske demokratiet som igjen er styrt av folkefiendtlige fremmede krefter slik som hjemlige kulturmarxister, forskjellige NGOs, EU, NATO og FN. Støtt FMIs opplysningsarbeid og vær med på å samle og styrke den nasjonalistiske motstanden. Norge er Vårt! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.