Åpent brev til "leger uten grenser".

leger uten grenser

Logo til "Leger uten grenser". Wikimedia commons.

Er det slik at deres organisasjon ønsker å lokke flere migranter ut på havet for så å hevde at dere skal redde dem? Afrika må hanskes med sine borgere selv. Det samme må arabiske/islamske stater gjøre. Om dere vil hjelpe så hjelp dem i deres nærområde i stedet for å lokke dem ut på havet under dekke av at de er flyktninger som er nødlidende skipsbrudne. Redningsaksjoner bør foregå ved å frakte dem tilbake til de afrikanske landene. Da blir det ingen som omkommer på havet. Det som drives nå er humbug og direkte umoralsk!

Om venstreradikale organisasjoner har en agenda som de ikke forteller oss, og med knep ønsker å destabilisere Europa gjennom folkeforflyttninger, så bør Europa sette i verk nødtiltak som kan stoppe venstreekstreme gruppers piratvirksomhet. Justisminister Kallmyr sin uttalelse på Dagsrevyen (12.7.2019) ga håp om at norske myndigheter kanskje setter ned foten for pirattrafikken der lykkejegere blir smuglet inn i Europa og Norge!

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

I alle fall trenger det såkalte Leger uten grenser aldri mer komme med tiggerstaven til min dør. Før trodde jeg denne organisasjonen hjalp nødlidende mennesker. Der tok jeg altså feil!

aasenNorvald Aasen
Askvoll, 16.7.2019