balkan

Er dette den nye hverdagen på Balkan om noen få dager? Foto: Imago Images/Christian Mang

Lenge har FMI fryktet og innstendig advart mot dette, men nå er det en realitet: Den neste store tsunamien med kulturfremmede er startet og rykker fremover mot Europa. Hverken politikere eller offentligheten er forberedt på de kommende problemene dette representerer.

Transittlandet Bosnia-Herzegovina
De siste ukene har systemmedia fulgt en stram agenda hvor de formidler sitt verdisyn og sin venstreforpestede ideologi over de kriminelle NGOs som driver aktiv menneskesmugling og kaller de for «redningsskip». Men i en del av Europa brygger det seg opp noe uhyggelig, nemlig en gigantisk mengde med "migranter". Bare takket være en tungt overvåket Ungarsk grense og den kyniske «flyktningavtalen» mellom Merkel og Erdogan har det de siste tre årene nesten ikke forekommet fremmede reisende i dette området. Men nå er «Balkanruten» igjen blitt aktuell for de næringslivsreisende. Her spiller Bosnia-Herzegovina en sentral rolle. Denne staten har svak samfunnsstruktur og er korrupsjonsbefengt, hvilket betyr at de ikke har midler til å sette inn mot massebevegelsen av mennesker.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

De aktuelle tallene har ikke de voldsomme dimensjonene som i 2015, når minst 1,7 millioner i løpet av få måneder flommet inn i Europa. Til sammenligning er dette over 150 ganger så mange mennesker som gjennomførte folkevandringer i sen-antikken. Men trenden er dyster, dette i følge opplysningskanalen «oe24» som fastslår at fra januar til mai kom det 50 % flere kulturfremmede over den sydeuropeiske ruten til Bosnia. Siden januar 2018 har over 33 000 kommet til Bosnia-Herzegovina og bare 1 764 personer har søkt asyl i dette transittlandet. Målet for hordene er Europa.

Halvparten er afghanere
Kroatia har hittil i år pågrepet over 7 200 langs den såkalte grønne grensen og til Østerrike kommer det til sammenligning svært få. Flertallet, over 90 % av de som ble stoppet i Kroatia er unge menn i fysisk god forfatning. De fleste har «mistet» sine ID-papirer, men ikke mobiltelefoner og penger, og hevder at de er syriske «borgerkrigsflyktninger». Halvparten er afghanere som er kommet til den europeiske delen av Tyrkia, eller over Lesbos til Hellas og videre til Balkan. Kroatia reagerer knallhardt og sender alle pågrepne tilbake til Bihac i Bosnia. Selv dette får de ikke til å gi seg i å nå Europa og i kjølvannet av denne menneskefloden florerer kriminalitet, vold og drap.

Selvsagt kommer UNHCR med forslag til løsninger som ikke er løsninger
Man regner med rasant økning av reisevillige over den bosniske ruten og det eneste som UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) foreslår er rene lovbrudd: Sikrere fluktveier, bedre utstyrte leire og mer penger for de uintegrerbare. Ingen kommer på tanken hvor katastrofal og desolat den europeiske «flyktingspolitikken» er og ikke konsekvent kontrer med avvisning og repatriering. Sosialturistene vet selvsagt at de ikke blir sendt tilbake hvis de først får en fot på europeisk jord grunnet godmenneskepolitikken til de folkefiendtlige regjeringene i Europa.

Første halvår i 2019 var det i hele Europa «bare» 200 000 forespørsler om asyl. Dette er mindre enn for tre eller fire år siden, men hvis modellen «Balkan-Route Reloaded» blir åpnet igjen slik som EU fabler om å gjenoppta menneskesmuglingen i Middelhavet vil tallene igjen drastisk øke med de negative konsekvensene vi alle kjenner.

FMI forlanger strengt bevoktede grenser mellom nasjonalstatene og opprettelse av interneringsleire i påvente av hjemsendelse, hjemsendelse og hjemsendelse!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Som en folkebevegelse mot innvandring er kjerneområdene vi arbeider med samarbeid med alle nasjonalistiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Journalistisk opplysningsarbeid med fokus på sannhet og publisere det svært få gjør. Bare slik kan vi opplyse om de antidemokratiske og anti-norske holdingene som det offisielle Norge representerer. Opplysning er en viktig del av en fredelig patriotisk motstand. Det Norske samfunnet kan ikke la seg styre av marionetter i det parlamentariske demokratiet som igjen er styrt av folkefiendtlige fremmede krefter slik som hjemlige kulturmarxister, forskjellige NGOs, EU, NATO og FN. Støtt FMIs opplysningsarbeid og vær med på å samle og styrke den nasjonalistiske motstanden. Norge er Vårt! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.