henrettelse

Foto: Screenshot/Facebook.

Denne ingressen har vi virkelig overveiet: Skal vi publisere dette bildet og tekst på Fb? Vil vi igjen bli sperret? Daglig blir tusenvis av Fb-kontoer uten grunn slettet fordi de angivelig skal inneholde støtende innhold, fortrinnsvis skjer dette med innvandringskritiske røster og ikke PK-konforme meninger. Men en muslim som henretter en mann ved å kutte hodet av en annen er helt i orden.

Et foto i forstørret format av hvordan en muslim skjærer hodet av en annen og stolt publiserer dette på nettet er ikke noe problem for Facebook, men hvis du publiserer informasjon om hvilke farer fremmedkulturell masseinnvandring er for Norge og Europa blir din fb-konto sperret eller slettet. Åpenbart finnes det her ikke noen motsetning til "Community Standards" og Social-Media-Stasi sitt sensurapparat. De har overhodet ingen problemer med blodtørstige islamister på nettet. Er det fordi det ikke er Fake News, men realiteter?

Hvor lett islamister kan spre sitt hatbudskap og oppfordre til vold og drap viser dette eksempelet som gjør oss totalt målløse og forbannet. En fb-konto, angivelig en egyptisk bruker med navnet "Abu Umar Al Faruq" viser et authentisk og høyoppløselig bilde hvor en islamist gliser og skjærer strupen over på en mann. Det er ikke klart om det er brukeren selv, eller en annen muslim. Det bakenforliggende profilbanner viser et «US Capitol» etter et bombeanslag. I tillegg er amerikanske hatparoler å se. I fotoalbumet til "Al Faruq" er det også et bilde av ham i full IS-bekledning.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Den egentlige skandalen ligger igjen hos facebook. Linken til profilen var frem til 11. juli klikket på tusenvis av ganger og flere hundre oppfordringer til fb om sletting. I et automatisk svar fra sensurkanalen fikk alle som meldte fra til facebook at innholdet er overprøvd og godkjent! Det eneste fb kunne tilby var å publisere en advarsel om at «mindreårige ikke kunne få se innholdet». Men det strider utrolig nok ikke mot forretnings-standarden til sensur-fb.

Denne har vi tygget litt på: Daglig blir tusenvis av fb-kontoer uten grunn slettet fordi de angivelig skal inneholde støtende innhold, fortrinnsvis skjer dette med innvandringskritiske røster og ikke PK-konforme meninger. Men en muslim som henretter en mann ved å kutte hodet av han er helt i orden. Islamister med oppfordringer til drap og terror blir støttet av jøden Zuckerberg og hans imperium. Forstå det den som kan.

Det perverse i denne situasjonen er løgnene rundt det angivelige Anti-Fake-News nettverket "Correctiv": Når det gjelder såkalte "høyreekstrem" eller "hatpostings" som viser seg å være komplett harmløse, objektive og legitime informasjoner og ikke Fake-News, da er sletting et faktum. FB er generert til en vakttropp for systemet og fungerer som et språk- ordenspoliti på nettet. Men overfor islamistisk terror, autonome og venstreekstreme oppfordringer til vold mot annerledes tenkende, da griper ikke det digitale sensurapparatet inn. Disse kreftene kan fortsette med sine Fake-News kampanjer og spre sitt hat uten å måtte bekymre seg om "Correctiv" og slette-tropper. Deres mediale rekkevidde blir ikke innskrenket. I ytringsfrihetens navn er dette noe å filosofere rundt, eller hva?

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen mot innvandring, FMI

Som en folkebevegelse mot innvandring er kjerneområdene vi arbeider med samarbeid med alle nasjonalistiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Journalistisk opplysningsarbeid med fokus på sannhet og publisere det svært få gjør. Bare slik kan vi opplyse om de antidemokratiske og anti-norske holdingene som det offisielle Norge representerer. Opplysning er en viktig del av en fredelig patriotisk motstand. Det Norske samfunnet kan ikke la seg styre av marionetter i det parlamentariske demokratiet som igjen er styrt av folkefiendtlige fremmede krefter slik som hjemlige kulturmarxister, forskjellige NGOs, EU, NATO og FN. Støtt FMIs opplysningsarbeid og vær med på å samle og styrke den nasjonalistiske motstanden. Norge er Vårt! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.