header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Vi vil i tiden framover jevnlig republisere tidligere artikler fra Bjarne Dahls rikholdige arkiv.

advokatforeningen

Printscreen, advokatforeningen.

”Habilitet” er tvetydig – det kan referere både til faglig dyktighet og til juridisk og moralsk integritet. Jeg skal ikke si hva jeg mener om norsk advokaters faglige standard for ikke å få standen på nakken, men jeg reagerer på de tallrike flyktningadvokatenes aggressive markedsføring av sine tjenester på samfunnets bekostning. De kaster seg over potensielle klienter fra hutaheiti og målbærer deres krav om innpass i Slaraffenland med et engasjement som er bedre saker verdig.

Vinner de ikke frem med eget lovtrekkeri, systematisk bearbeidelse av mediene og opinionen, anker og uthaling, legeerklæringer og desslike, appellerer de til sine brødre og søstre i ånden, som den såkalte Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, alt i den hensikt å presse flest mulig fremmede ned gjennom halsen på Ola og Kari. Selvfølgelig foregir de å drives av ídel menneskekjærlighet og rettferdighetssans, men ondsinnede mennesker har pekt på at middels begavede advokater oppebærer millioninntekter som våpendragere for mennesker som kommer og gjør krav på varig opphold i Riket. Gjennomsnittsinntektene i advokatstanden ville ligget vesentlig lavere om utøverne hadde måttet holde seg til den gulblakke hoppe. Hver gang jeg opplever disse ildsprutende ridderne som går løs på en tannløs og temmet drage, spør jeg meg om harmen er ekte, eller om aktøren skjeler til salæret.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

En fenomenal fransk karikaturtegner laget i sin tid noen etsende beskrivelser av advokater. En av disse tegningene viste en loslitt enke med en flokk unger som ikke hadde fått medhold i retten, men ble trøstet av en oppblåst representant for sakførerstanden med følgende: ”Rett nok tapte De, og det med omkostninger, men De fikk da høre MEG prosedere!”

En annen med enda mer tvilsom habilitet er pakistaneren Chaudry, som Sosialistisk Venstreparti har påført det norske folk som stortingsrepresentant, og som stadig er frempå og krever ”mer raus” holdning til inntrengere fra hans egentlige hjemland og lignende samfunn. Det er åpenbart mannens agenda å få flere av sine landsmenn og trosfeller inn i Norge, samtidig som hans eget land går i oppløsning. Vi vil ikke ha dem her, og første oppgave for en ny nasjonal regjering må bli å stenge grensene, og sende hjem de som har sneket seg inn på falske premisser.

Bjarne Dahl

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Informasjon på Orkanger
Onsdag 5. august 2020


Flygeblad i Narvik og Svolvær
Tirsdag 30. juni 2020


Lesja ble informert
Søndag 28. juni 2020


Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 538 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015