Vi vil i tiden framover jevnlig republisere tidligere artikler fra Bjarne Dahls rikholdige arkiv.

advokatforeningen

Printscreen, advokatforeningen.

”Habilitet” er tvetydig – det kan referere både til faglig dyktighet og til juridisk og moralsk integritet. Jeg skal ikke si hva jeg mener om norsk advokaters faglige standard for ikke å få standen på nakken, men jeg reagerer på de tallrike flyktningadvokatenes aggressive markedsføring av sine tjenester på samfunnets bekostning. De kaster seg over potensielle klienter fra hutaheiti og målbærer deres krav om innpass i Slaraffenland med et engasjement som er bedre saker verdig.

Vinner de ikke frem med eget lovtrekkeri, systematisk bearbeidelse av mediene og opinionen, anker og uthaling, legeerklæringer og desslike, appellerer de til sine brødre og søstre i ånden, som den såkalte Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, alt i den hensikt å presse flest mulig fremmede ned gjennom halsen på Ola og Kari. Selvfølgelig foregir de å drives av ídel menneskekjærlighet og rettferdighetssans, men ondsinnede mennesker har pekt på at middels begavede advokater oppebærer millioninntekter som våpendragere for mennesker som kommer og gjør krav på varig opphold i Riket. Gjennomsnittsinntektene i advokatstanden ville ligget vesentlig lavere om utøverne hadde måttet holde seg til den gulblakke hoppe. Hver gang jeg opplever disse ildsprutende ridderne som går løs på en tannløs og temmet drage, spør jeg meg om harmen er ekte, eller om aktøren skjeler til salæret.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

En fenomenal fransk karikaturtegner laget i sin tid noen etsende beskrivelser av advokater. En av disse tegningene viste en loslitt enke med en flokk unger som ikke hadde fått medhold i retten, men ble trøstet av en oppblåst representant for sakførerstanden med følgende: ”Rett nok tapte De, og det med omkostninger, men De fikk da høre MEG prosedere!”

En annen med enda mer tvilsom habilitet er pakistaneren Chaudry, som Sosialistisk Venstreparti har påført det norske folk som stortingsrepresentant, og som stadig er frempå og krever ”mer raus” holdning til inntrengere fra hans egentlige hjemland og lignende samfunn. Det er åpenbart mannens agenda å få flere av sine landsmenn og trosfeller inn i Norge, samtidig som hans eget land går i oppløsning. Vi vil ikke ha dem her, og første oppgave for en ny nasjonal regjering må bli å stenge grensene, og sende hjem de som har sneket seg inn på falske premisser.

Bjarne Dahl