flyer nms

Artikkelen ble første gang publisert i Norge Er Vårt nr. 2-2018. Abonner på Norge Er vårt her.

For tiden pågår det et stort innvandringspolitisk bedrag, der både Høyre og Frp er skjønt enige i at den norske befolkningen skal skiftes ut. I realiteten er dette et politisk svik overfor det norske folk, og ikke mindre enn en fatal katastrofe overfor våre framtidige generasjoner – dersom dette innvandringspolitiske paradigme får lov til å fortsette.

En vet også at det foregår en stor skjult innvandring, noe som tallanalyser viser og som er ganske alarmerende. Dersom dagens anti-norske politikk ikke forandres, vil dette gjøre Norge om til et dysfunksjonelt landområde, og hvor nordmenn i så fall vil bli en totalt ubeskyttet minoritet. Ja, og under de mest ekstreme samfunnsoppløselige forhold som tenkes kan. Det i tillegg med de enorme lidelser og menneskelige tragedier som følger i denne politisk korrekte dødsprosess. Jeg skal innrømme at dette høres voldsomt ut, men det kan fort bli en realitet dersom økonomien i vårt naboland Sverige, og som er basert på store lån, bryter sammen. Mens hundretusenvis av fremmede asylsøkere, flyktninger og kriminelle vil strømme over grensa mot Norge.

Dette skjer altså med Høyres Erna Solberg og Fremskrittspartiets Siv Jensen på vakt, der disse to "femme fatale" også har ønsket Venstres Trine Skei Grande med på pk-administrasjonslaget. Slik at Norge og det norske folk kan avhendes og enda raskere oppløse seg selv. For vi vet svært godt at våre politikere IKKE er til å stole på. De har lurt oss trill rundt i årevis, der de forsøker å manipulere oss, samtidig som de kamuflerer den enorme innvandringen som koster oss enorme summer for skattebetalerne. Ja, de snakker om "kvoteflyktninger, asylsøkere, oktoberbarn og gjenforening av familier" mens arbeidsinnvandringen snakkes lite om. Og slik blir vi ført bak lyset. Totalt fikk 44600 personer utenfor EØS-området oppholdstillatelse i Norge i 2016, mot 35400 i 2015. "Utenfor EØS-området" betyr Syria, Eritrea, Afghanistan, Somalia, Irak og en del land i Nord-Afrika. I sum oppfatter norske velgere innvandringen av fremmede utenfor EØS-området som såpass problematisk at de definerte innvandring som den klart viktigste saken som ble tatt opp før stortingsvalget i fjor. Og det var grunnen til at sosialistene tapte og der Jonas Gahr Støre mistet muligheten til å bli landets statsminister. Vi ser nå akkurat de samme tendenser i Sverige, der Sverigedemokratene trolig vil bli landets største parti. Og den grunnen er ganske åpenbar!

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

På få år har den samfunns-politiske vestlige sivilisasjon gått mot ei avvikling, ja fra en illevarslende tilstand til noe mye verre; nemlig en samfunnsødeleggende "utvikling" uten kontroll. Europeerne er dessverre blitt låst fast i globalismens despoti, hvor det EU-teknokratiske formyndervelde har tilranet seg all makt, takket være et system-politisk-korrupt parti- og medialt kartell som ikke lenger tjener Folkestyrets sak på vegne av folket og nasjonene!

Kun en konsekvent og absolutt innvandringsstopp og en riksnasjonal repatrieringspolitikk som erstatter det asyl- og flyktning-politiske regime vi hittil har vært belemret med, kan redde vår norske nasjon og det norske folk for framtida! Dagens selvmords paradigme er blitt vår pinefulle og skremmende svøpe. Ja, som langsomt vil kvele alt sivilisert liv under de frykteligste lidelser av blod, pine og død, dersom vi ikke forstår hva dette handler om. Nemlig en livseksistensiell kamp for vårt land og folkets framtid. Og hvor "det å være, eller ikke være", er det fundamentale spørsmål som alle som har makt og innflytelse, bør stille seg, før det ugjenkallelig vil være for sent med å løse våre problem på en sivilisert og fredelig måte! Jeg hørte også på nyhetene i dag (søndag 19/8-18) at aldri har det vært født så få barn i dette landet, der det nå fødes kun 1,6 barn per kvinne. Og dette er virkelig alarmerende!

Norge er et langstrakt, karrig land med en svært liten (og i høyeste grad verneverdig) urbefolkning, noe som betyr at vi er svært sårbare, ja langt mer enn de fleste land i Europa. Vi har denne marerittaktige lange og vidåpne grensa til katastrofe-broderlandet Sverige. Noe som jeg tidligere har skrevet, og som vil utgjøre en akutt fare, den dagen Sveriges system kollapser, grunnet "de åpne grensers morderiske konsensus-politikk. Der vi for ei uke siden, fikk se begynnelsen på et mareritt, der fremmede og kriminelle satte fyr på 160 biler i 5 forskjellige byer. Er det noen som har tenkt på hva som skjer den dagen 6000 biler brenner i 25 forskjellige byer og der 2000 terrorister slår til på samme dag og samme klokkeslett? Tenk litt på akkurat det!

Nei, vi har all grunn til å tenke oss om, ikke minst disse politikerne som sviker og svikter oss. Og jeg har ikke glemt Frp og deres omfavnelse av Høyre, der Erna har tatt full kontroll over partiet. Ja, en kan jo trøste seg med at Sylvi Listhaug er tilbake i manesjen som nestformann, ei tøff dame som jeg har stor respekt for. Men jeg ser ikke på henne som ei som kan frelse oss fra de kommende og skremmende tider. Jo, hun gjør nok en god jobb innenfor partiet, men dessverre ikke for landet. Hun blir dessverre bare brukt for å få pilene på meningsmålingene til å snu oppover. Men med disse kvinnfolka som styrer Norge i dag, de har jeg absolutt ingen som helst tro på! Samtidig som de feminine verdiene stadig vinner større terreng i samfunnet, så blir dyktige menn parkert på sidelinja. Ikke noe galt sagt om kvinner og typisk kvinnelige verdier, men når det gjelder hvordan krigerkulten islam og migrantbølgen av våpenføre unge menn skal håndteres, så tror jeg nemlig at maskuline verdier står seg langt bedre! For det er ingen tvil om at snart må vi foreta noen vanskelige valg, om vi liker det eller ikke! Uansett så vil kose og føleri-linja utspille sin rolle. Og det er ikke lenge til!

Ja, landet vårt er på helt feil kurs, en kurs som minner meg om den kursen "TITANIC" holdt den skjebnesvangre natta i 1912. Denne kursen kan neppe Sylvi Listhaug eller andre politikere klare å rette opp. Vi er kommet litt for nær isfjellet allerede! Når man ser disse dagens politikere som bare sloss som hunder om et kjøttbein, der de ikke klarer å se sammenhengen i samfunnet, der grunnsteinen, vår kristne tro er ofret på islams alter, da vil dette utvilsomt ende i katastrofe! Ja, jeg tror det er mange som har sviktet, og som burde ha en vond smak i munnen i disse skremmende tider! For som det står i Markus 3.24: «Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan dette riket ikke bli stående.» Sanne ord som våre uansvarlige politikere og myndigheter snarest bør ta svært alvorlig!

garfors 060914Amund Garfors