header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

cato fossen

Printscreen nrk.no

Ope brev til Cato Husabø Fossen, NRK.

Viser til innslaget om klima og forbruk av verda sine naturressursar på Dagsrevyen den 29. juli. Eg merka meg, og det gjorde sikkert mange andre også, at du ikke våga å nærme deg, eller nemne, elefanten i rommet, nemleg folkevandringar og den eksplosive folketilveksten i mange u-land.

Ved folkevandringar i våre dagar med ein stor verdsbefolkning er vel folkevandringar til industrialiserte samfunn, som t.d. Noreg og dei fleste andre land i Vesten, med på å auke forbruk med påfylgjande forureining og forsøpling. Ein kan ikkje forflytte millionar av menneske til vår del av verda utan at ein samstundes aukar forbruket som desse menneska vil finne rom for grunna gode trygdeytelsar og høge løner. Ein treng ikkje arbeide for å kunne ha eit høgt forbruk, det syt dei sosiale ytingane for. Men nett desse viktige elementa held både du og Bård Vegar Solhjell godt skjult og tåkelagd i dykkar reportasje. Solhjell nemnde også at naturen og klima grip inn i alle ting som omgir oss, men som naturleg er for ein representant for eit politisk parti som arbeider for auka folkevandring til Noreg, nemnde han ikkje korleis slike vandringar påverkar klima, miljø og naturressursar i mottakarlanda.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Eg vil heller ikkje unnlate å nemne at dei aller fleste media, også NRK, argumenterar meir enn gjerne for Noreg som innvandringsland, og legg ikkje band på seg når det gjeld å trakssere, hetse og latterleggjere personar og grupper som argumeterar for at tida med folkevandringar snarast må ta slutt. Dette ikkje minst for å redde klima, natur og oppretthalde nasjonale samfunn som ynskjer fred og fridom.

Folkevandringar har alltid ført til at tidlegare samfunn med tilhøyrande folkegrupper har vorte destabiliserte, folkegrupper har vorte fortrengde og i visse tilfeller forsvunne. Det verkar rart for meg at nærmast ei samla venstrevridd media i Noreg og Vesten ynskjer seg fleire døme på slike samfunns- og folkeoppløysingar.

Det ville vel også vere eit gode for klimaet om politikarar og mediafolk fresa mindre rundt vår klode med forurensande bilar og fly. Og ein innhenta framandbefolkning ville ha mindre trong for lange feriereiser til sine heimland om dei fekk lov å vere i sine eigne land og bygge desse til gode framtidige samfunn for seg og sine.

Alt tel her, Cato Husabø Fossen!

aasenNorvald Aasen
Askvoll, 30.7.2019

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 180 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015