header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

borgerkrig

Dette kan nok bli norsk virkelighet!

Grove voldsepisoder mot oss nordmenn finner stadig oftere sted. Det er spontane, brutale hendelser som lar oss som borgere tvile på den offentlige forklaringen om at fremmede kulturer er en berikelse. Gjennom ukontrollert masseimport av fremmede eroderer sikkerheten her i Norge. Det offisielle Norge nekter fortsatt å benytte sitt voldsmonopol/politiet/forsvaret til å beskytte sin befolkning. Det offentlige rom er blitt til et sted hvor angst og usikkerhet hersker.

En krig mot den hjemlige befolkningen
Grunnet en masseimport av fremmede raser står vi nå foran en konflikt som er preget av en rå brutalitet. Hovedsaklig er det mannlige islamske unge menn og selvsagt et stort antall negre. I Oslo og andre byer finnes det bydeler og områder som er kontrollert av ikke-norske. Respekt for oss nordmenn har de mistet for lenge siden. Vi blir sett på som svake, naive og lite maskuline. Politiet fikk siste uke på Bogerud, Oslo igjen en bekreftelse på at respekten for den utøvende makt er tilnærmet lik null. Når politiet blir fysisk angrepet og må bruke skarpladde våpen for å gjenopprette et minstemål av orden er grensen for lengst krysset. Systemmedia, her spesifikt indoktrineringsanstalten nrk nedtoner konflikten og har reportasjer om hvor «diskriminert og provosert» bandene blir av politiet. Kun uavhengige nettaviser og blogg-innlegg presenterer et ærlig og nyansert bilde av situasjonen.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Allerede flere tiår før masseimporten i 2015 kunne kan se konturene av denne eskalerende utviklingen. Kriminaliteten og vold utgått fra svarte og arabisk-islamske grupper er blitt hverdagslig og vi ser nå konkret konturene av en kommende borgerkrig. Den manglende statlige kontrollen er uten sammenligning i norsk historie. Hyppigheten av vold mot norske ofre kan ikke lenger skyves under bordet og nå må det følge følbare konsekvenser. Beklageligvis har vi en regjering og et storting som er fylt opp av norskfiendtlige elementer. En endring og en stopp av den grenseløse flommen av kulturfremmede kan vi ikke vente med den norskfiendtlige banden på Løvebakken. En debatt over de ekstremt høye kostnadene forbundet med utlendinger og den stadig voksende kriminaliteten fra disse fremmedelementene blir i den venstre-grønne systemmedia bevisst fortiet. Dette er et falsk signal, da islam er for mange muslimer mye mer enn en religion, dette i motsetning til den evangeliske eller eller katolske lære. Islam definerer mennesker i verdige muslimer og mindreverdige «ikke-troende» som skal bekjempes. Dette fører til en radikal spalting av samfunnet.

Dette hatet mot kristne, «ikke-troende»og vestlig livsstil danner grunnlaget for terror, vold og selvsagt kriminalitet.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI

Som en folkebevegelse mot innvandring er kjerneområdene vi arbeider med samarbeid med alle nasjonalistiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Journalistisk opplysningsarbeid med fokus på sannhet og publisere det svært få gjør. Bare slik kan vi opplyse om de antidemokratiske og anti-norske holdingene som det offisielle Norge representerer. Opplysning er en viktig del av en fredelig patriotisk motstand. Det Norske samfunnet kan ikke la seg styre av marionetter i det parlamentariske demokratiet som igjen er styrt av folkefiendtlige fremmede krefter slik som hjemlige kulturmarxister, forskjellige NGOs, EU, NATO og FN. Støtt FMIs opplysningsarbeid og vær med på å samle og styrke den nasjonalistiske motstanden. Norge er Vårt! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 185 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015