header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Kjell I. RopstadOpe brev til statsråd, Kjell Ingolf Ropstad, Regjeringa

Eg ser at du vil ha IS-avleggarar til Noreg saman med borna sine mødre, og truleg etter kvart også deira fedre. Desse kvinnene meinar du vil verte straffa i Noreg. Nokre spørsmål i den samanhengen: Kva skal dei straffast for i Noreg? Det er vel i det landet dei har delteke i IS sine grusomheiter at dei må få si straff?

Når du hevdar at desse kvinnene skal straffast i Noreg så føreset det at Noreg er ein rettsstat. Det er vel stadig meir og meir som tyder på at så ikkje er tilfelle.

Eg kan også minne deg på historia om Souhaila Andrawes som i løynd vart henta til Noreg og at ho fyrst var kjend for offentlegheita då ho hadde opphalde seg her i fire år. Tyskland kravde henne utlevert for å stå til ansvar for drapet på den tyske Lufthansa-kapteinen som var drepen av henne under flykapringa i den somaliske hovedstaden. Det vart lova opprør av eindel kvinnelege stortingsrepresentantar, om ho vart send til Tyskland. Men ho vart etterkvart send dit og fekk sin dom for ugjerninga, men lovnaden var at straffa skulle sonast i Noreg. Og den straffa vart svært kortvarig.

Eg er redd for at liknande vi skje om du og dine meiningsfeller får IS-avleggarane og deira foreldre til Noreg.

Eg vil også spørje deg om kvifor vi aldri har høyrt deg vere uroa for dei kristne minoritetane i Midtausten som no nesten er utrydda. Både Nord-Afrika og Midtausten var i førislamsk tid kristne landområder. Kvar har det vorte av desse? Og kva skjer, og har skjedd, med kyrkjene i mange islamske land?

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Det har også kome krav frå m.a. (pakistanaren, nettredaksjonens anmerkn.) Abid Raja, og også frå KrF-hald, om at ein gut på fire år som oppheld seg i ein leir saman med si familie skal til Noreg. No har vårt land i 50 år teke imot mange pakistanarar, då fell det naturleg å tenke seg at Raja, som sjølv er pakistanar, ordnar med opphald for guten og hans familie i Pakistan. Som advokat vil Raja ha gode forutsetnadar for å påverke pakistanske styresmakter til å innvilge opphald for både denne guten med familie saman med mange andre liknande saker.

aasenNorvald Aasen
Askvoll, 14.8.2019

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 129 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015