header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

eu direktiv487 forskjellige datakategorier skal lagres for å kontrollere oss.

Den siste tiden har eksperter arbeidet for masseovervåkning av Europas befolkning og nå gjennomføres et nytt skritt gjennom datalagringsdirektivet. Europol har i samarbeid med spesialetterforskere og forensik-eksperter* forelagt EUs ministerråd et forslag som omfatter 487 forskjellige datakategorier som skal lagres for å kontrollere oss borgere. Fra WhatsApp til klingetoner, alt skal lagres og analyseres.

Ringetoner som morsetegn
Telekommunikasjon i sin alminnelighet, men også flere Messenger- og Chat-tjenester står helt oppe på listen kunne man forutsi. Alt fra WhatsApp (hvilken nasjonalist er dum nok til å benytte denne NSA-tjenesten?), Signal, Skype, eller Telegram, all kommunikasjon skal lagres.

Ringetoner skal også lagres da forensikere som har arbeidet på denne «Matrixen» viser til at ringetonene benyttes av kriminelle og nasjonalister til å kommunisere. Her blir vi opposisjonelle sammenlignet med kriminelle. Videre skal detaljer om oppholdssted, forbindelsesdata og IP-adresser lagres i Matrixen. Dette kan man lese i «Digitalcourage» hvor man kan analysere all informasjon og data.

Bryter med demokratiets fundament og menneskerettigheter
Naturligvis ønsker Europol at alle forslagene til masseovervåkningen skal vedtas, ellers mener de at det vil ha negative konsekvenser på kommende overvåking og etterforskning. Beskyttelsen av privatatmosfæren er best ivaretatt hvis en komplett datalagring finner sted, dette i følge politistyrken til EU, Europol. Dette er stikk i strid med fundamentale menneskerettigheter.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Med dette nye og utarbeidete datalagringsdirektiv betyr masseovervåkning og derved er nok en grense overtrådt til å ødelegge et viktig fundament i det demokratiske prinsippet. Hvis forslaget blir vedtatt av eurokratene, og det gjør det nok, vil de kunne konstruere lovbrudd for å bli kvitt brysomme kriminelle eller nasjonalister som de setter i samme bås. En fornuftig og demokratisk nasjonalistisk opposisjon kan da bli tvunget til en radikalisering og arbeide på helt andre nivåer og med andre midler. Det er kanskje det Europas folkefiender ønsker slik at den politiske ensrettingen kan tvinges igjennom med ytterligere maktmisbruk. Her skal deres plan om et forent Europa med den opprinnelige befolkningen som minoriteter i egne land gjennomføres. Koste hva det koste vil!

*Forensik-eksperter: En person som studerer mikrospor i drapssaker.

Støtt en aktiv Norsk motstandskamp! Fri! Sosial! Nasjonal!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI

Som en folkebevegelse mot innvandring er kjerneområdene vi arbeider med samarbeid med alle nasjonalistiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Journalistisk opplysningsarbeid med fokus på sannhet og publisere det svært få gjør. Bare slik kan vi opplyse om de antidemokratiske og anti-norske holdingene som det offisielle Norge representerer. Opplysning er en viktig del av en fredelig nasjonalistisk motstand. Det Norske samfunnet kan ikke la seg styre av marionetter i det parlamentariske demokratiet som igjen er styrt av folkefiendtlige fremmede krefter slik som hjemlige kulturmarxister, forskjellige NGOs, EU, NATO og FN. Støtt FMIs opplysningsarbeid og vær med på å samle og styrke den nasjonalistiske motstanden. Norge er Vårt! Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 111 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015