header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

valg 2019

Valg? Dette er parlamentarisk diktatur og et svineri.

Da er det snart valg og som alltid i valgkamptider lover de etablerte partiene gull og grønne skoger. Alle uttalelser blir etter valget modifisert, bortforklart eller neglisjert, maktposisjonene og megalønninger er sikret. Nå kan folket videre bedras og bli fortalt eventyret om at de har påvirkning på de store politiske føringene gjennom nettopp det folkefiendtlige parlamentariske demokratiet. Folkeviljen og direkte demokrati gjennom bindende folkeavstemninger er et ikke-tema.

Hvorfor? Med direkte demokrati vil herskerne få slengt rett i trynet at de er fullstendig i utakt med det norske folk. Det være seg salg naturressursen vannkraft – som er det norske folks arvesølv –gjennom Acer avtalen til EU. Undertegnelse av FNs selvmordsavtale GCM ble forsøkt holdt skjult for det norske folk og undertegnet uten debatt eller en folkeavstemning. Terrorbombing og destabilisering av andre land gjennom regelrette krigshandlinger. Boikotter land fordi FN har bestemt det og som det er naturlig for Norge å ha et godt forhold til, som vår nabo Russland. Skal vi godta at systempartiene har delegert bort retten til å ta egne avgjørelser for lover og regler til EU og FN gjennom EØS-avtalen? Masseimport av rasefremmede uten at folket er spurt med den konsekvens at vi norske vil være en minoritet allerede i 2081.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Ble vi spurt om det er slik vi skal forvalte Norge og kulturarven etter våre forfedre? Dette er parlamentarisk diktatur og et svineri.

Som en folkebevegelse består vi av personer med forskjellige religiøse og ikke-religiøse trosretninger. Forskjellige ideologiske overbevisninger har våre medlemmer også. Vi har personer som boikotter valg og de som ser valg som er borgerplikt. Men en ting er vi enige om, å velge ett av de etablerte systempartiene kan sammenlignes med landsforræderi!

Vi anbefaler alle medlemmer og sympatisører som vil avgi en stemme i dette skuespillet som kalles demokratisk valg om å stemme Alliansen, Bompengepartiet, Demokratene, De Kristne, Kystpartiet, Selvstendighetspartiet, og andre småpartier med et nasjonalistisk syn eller andre uavhengige by- og bygdelister som setter nordmenns interesser først.

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI

Som en folkebevegelse mot innvandring er kjerneområdene vi arbeider med samarbeid med alle nasjonalistiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Journalistisk opplysningsarbeid med fokus på sannhet og publisere det svært få gjør. Bare slik kan vi opplyse om de antidemokratiske og anti-norske holdingene som det offisielle Norge representerer. Opplysning er en viktig del av en fredelig nasjonalistisk motstand. Det Norske samfunnet kan ikke la seg styre av marionetter i det parlamentariske demokratiet som igjen er styrt av folkefiendtlige fremmede krefter slik som hjemlige kulturmarxister, forskjellige NGOs, EU, NATO og FN. Støtt FMIs opplysningsarbeid og vær med på å samle og styrke den nasjonalistiske motstanden. Norge er Vårt! Kontonr.: 0530.40.68169 – Vipps: 43995.

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 120 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015