header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

immigranter

Statistisk sentralbyrå (SSB) kunngjorde den 27. april i år innvandringsstatestikk for 2018. Nettoinnvandringa var på 18103 personar. Den totale ikkje-vestlege innvandringa var på 13236 personar, medan tala for Europa og Nord-Amerika var 4119 og 533.

Den ikkje-vestlege innvandringa har altså gått ned i høve til dei vanvitige høge tala dei siste åra. No er det familiegjenforeiningar som dominerer frå imperialistiske islamske land. Då FMI vart stifta i 1987 av gode nordmenn på grunn av inntrengjarar, hovudsakleg frå desse landa vart sluttresultatet av innvandringa på nærmare 10000 personar dette året. Våre åtvaringar mot masseinnvandringa har i alle åra etter stort sett blitt ignorerte og tilsvina av det offisielle Norge med media i spissen, men det vil straffe seg i dei komande åra etter kvart som fridomen og freden får stadig ringare kår, ikkje berre i vårt land, men i heile Europa. I følgje den siste oppdateringa frå SSB er talet på ikkje-vestlege innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i denne gruppa no på heile 554906 personar. For innvandrarar totalt er talet 944402 personar.

Det verste er at majoriteten blant nordmenn enno ikkje bryr seg nemneverdig om den alvorlegaste samfunnsutviklinga i vår tid. Det er vist viktigare for mange å unngå ubehag i «flokken» sin og å passe på at pengar kjem inn på kontoen – enn så lenge det varer.

Magnar A. Bakke

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 254 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015