header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

sjukt folkhem

Vilket sjukt folkhem!

Tilbake i 2015 når den såkalte «flyktningkrisen» kulminerte, viser tall fra svensk statistikk at 90 % av alle nyankommende som fikk permanent oppholdstillatelse ikke arbeider, men mottar stønad fra sosialen. Fra de 40.019 personene som studien omfatter er det kun 4.574 personer som er sysselsatt, men det eksisterer ikke tall om disse arbeidsplassene blir subsidiert. 9.970 kulturfremmede mottar økonomisk hjelp for å studere og 18.405 er deltagere på forskjellige tiltak og kurs.

Professor og næringslivsforsker Per Lundborg mener at løsningen på problemet er å skaffe flere arbeidsplasser hvor man ikke trenger skolegang eller har lært et yrke. «Sverige er et førende Higt-tech-land hvor flere arbeidsplasser er rasjonalisert bort. De fleste flyktning-innvandrerne som kom mangler helt grunnleggende kunnskaper for å kunne integreres på arbeidsmarkedet», i følge Lundborg som fortsetter: «Sverige er et dyrt land. Det er dyrt å leve her. Når vi har en gruppe som ikke kan dekke sine kostnader med arbeid må de motta økonomisk hjelp fra samfunnet.»

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Åtte av de ti kommunene som mottok de fleste «asylsøkende» tilbake i 2015 kan jo bare glede seg over arbeidsledighetstallene som ligger langt over det nasjonale gjennomsnittet. Kommunen Ljusnaberg som har 230 ikke-svenske pro 1.000 innbyggere har en arbeidsledighetskvote på over 10 %.

Sverige: «En krigssone»
Flere tiår med mislykket import av rasefremmede viser nå «sjuka bror» hvor reisen går: Totalt 103 bombeangrep hittil i år. Kriminologen Amir Rostami uttalte til svenske Dagens Nyheter: «Den svenska situationen med dagliga bombdåd är helt unik i Europa och kanske i hela världen och vi måste tyvärr söka oss till krigszoner för att hitta en motsvarighet.» Drap, ran og voldtekter skjer hver dag i tillegg til vinningskriminalitet og narkotikaproblemer. Derfor er det mer enn merkelig at Norge kopierer vår nabo i Øst og masseimporter mennesker som man vet er og vil bli en kjempebelastning for Norges økonomi og befolkning. Dette kalles på godt norsk landsforræderi!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 157 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015