header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

abbGærningen ABB var ikke nasjonalist, men for fri markedsøkonomi og liberalisme.

Hva gjelder en av de verste forbrytelsene i nyere tid i Norge, bombeanslaget i Oslo og nedslaktingen på Utøya, blir de viktigste årsakene til handlingene som Israel-vennen og frimureren Anders Behring Breivik utelatt.

FMI tar ikke stilling til forfatterens politiske oppfatninger, men fastslår at mennesker som støttet og støtter Breivik er nasjonalistiske forrædere!

«Støtt Israels kamp mot Dschiad»: ABB
Breivik og eventuelle medsammensvorne må ha planlagt denne aksjonen i årevis og før terrorhandlingene som bare skadet den nasjonalistiske opposisjonen, sendte han et såkalt manifest med tittelen 2083, som er en henvisning til den Tyrkiske stormen mot Wien i 1683. PDF-dokumentet som i all vesentlighet består av klipp- og lim-tekster fra forskjellige internettsider gir et forvirret verdensbilde: En kristelig tempelorden-retorikk, anti-islamske tankeganger og en utpreget pro-Israel holdning. Klassisk «høyreekstrem» tankegang er så å si fraværende, men flere hyllester til Winston Churchill, fri markedsøkonomi og liberalisme som han ble innpodet med fra sin tid i Fremskrittspartiet og som frimurer. Derfor er det mer enn merkelig at systemmedia fremstiller skapningen Fjottlof Hansen som «høyreekstrem», noe han ikke var og er. Bare setningen «Støtt Israels kamp mot Dschiad» er et argument nok.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Folkemordet og fordrivelsen av Sudet-tyskerne i Tsjekkia etter Andre verdenskrig betegnet han som «femtekolonister uten lojalitet overfor den Tsjekkiske staten» og som et forbilde for en repatriering av alle muslimer. Et folkemord og fordrivelse av tyskere i Tyskland blender han helt ut. De forvirrede tesene til massemorderen kulminerer i et revolusjon-scenario hvor han hevder å være en av «pionerene for en ny verdensorden». Snakker vi her konkret om NWO?

Sitatet «pionerene for en ny verdensorden» er helt essensielt for hans tankeverden og vi henviser til manifestet hans hvor forsiden er et rødt kors på en hvit bakgrunn, et symbol fra de historiske tempelrytterne. Ofte henviser ABB til Ordenen som kirken grunnla i 1118 for å beskytte kristne pilegrimer i Jerusalem. Videre henviser han til en ny og hemmelig tempel-orden som han har tilhørt siden 2002.

Frimurernes rolle og innflytelse
Systemmedia var mer enn flinke til ikke å belyse bakgrunnen til ABB, men kjensgjerningen er og blir at han tilhørte St. Olaus losjen i Oslo hvor han tilhørte de 3 søylene og hadde graden som «Mester». Dette ble bekreftet av «Stormesteren» i den Norske Frimurerordenen og denne paraplyorganisasjonen erklærte at ABB ble omgående ekskludert. I et brev som han sendte fra fengselet i 2012, men som ble beslaglagt skrev han: «Vi er martyrer den konservative revolusjonen og vi skal være stolte av våre handlinger.»

Direkte etter fengslingen av ABB ble hans globalistiske overbevisning skjøvet i bakgrunnen og begrepet «høyreekstremisme» ble det altoverskyggende motivet. Noe som er helt feil. Det faktum at en av de viktigste incitamentene til hans idiot-handlinger var jo faktisk at ungdomsorganisasjonen AUF skulle vedta en boikott av varer og tjenester fra Israel.

Dubiøse pengeoverføringer
Hva som i liten grad ble belyst under rettssakene mot ham var hvordan han økonomisk over flere år kunne forberede handlingene. London-avisen The Independent offentliggjorde 28. juli 2011 at tilbake i 2007 ble det overført 70.000 Pund (800.000 NOK) til hans konto, uten at man vet hvem som overførte dette beløpet og hvem som var involvert i det logistiske arbeidet og gjennomføringen av terrorhandlingen.

Anne Berg
Finnmark, november 2019

Denne artikkelen er omskrevet fra Nettredaksjonen, da forfatteren av ovennevnte artikkel kom med flere løse tråder og ville ha hjelp til å formulere en sammenhengende tekst. Vi kjenner identiteten til vedkommende og hun/han er inneforstått med at vi publiserer den under pseudonymet Anne Berg. FMI minner igjen om at vi publiserer det svært få gjør og vi tar heller ikke stilling til innholdet i denne artikkelen. Mot til ytringsfrihet!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019


FMI på Oppdal
Mandag 16. september 2019


Opplysning i Ålesund
Tirsdag 10. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 276 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015