adventstid eller jihadtid

«Jihad hele tiden, er det ikke morsomt med en kniv og slakte ned en kristen?»

Advent er en tid til ettertanke, oppsummeringer og foreta nye valg. En tid til nestekjærlighet og tid for å glede seg med familie og venner. Disse ukene er også for mange forbundet med forsakelse, angst og ensomhet. En tid der mange føler seg ekstra alene, der savnet er ekstra stort, og hvor sorgen for mange er tung å bære.

For mange er adventstiden en ren konsum-rus hvor forbruk er det viktigste og ikke hva disse dagene opprinnelig var tiltenkt. Vi retter i dette video-klippet fokuset mot en av de store farene som truer vår vestlige sivilisasjon, islam. Her kommer videoen med Jihadbell, trallalala;-)

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Tenk etter og spør deg selv: Hvordan kan jeg bidra i frihetskampen for min familie, folk, fedreland og for den vestlige sivilisasjonens overlevelse?

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI