header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

christmas tree 1149619 1280

Bilde: Pixabay.com

Landsstyret i FMI, nettredaksjonen og redaksjonen i Norge Er Vårt ynskjer medlemmar og sympatisørar God Jul! Vi takkar også alle som har bidratt med opplysningsarbeidet i form av materiell og/eller økonomiske midlar.

Under er å lese leiarartikkelen i siste Norge Er Vårt, nr. 2-2019.

Norges institusjon for menneskerettigheter, for hva?

I sommer ble tre organisasjoner og ett politisk parti nektet adgang til å bedrive politisk virke under Arendalsuka 2019. De tre organisasjonene; Folkebevegelsen Mot Innvandring (FMI), Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), Normal Norge og Alliansen ble alle nektet standplass av forskjellige grunner. Alle fire er lovlige organisasjoner.

Før avslaget på standplass ble det av arrangøren besluttet å arrangere og gjennomføre et seminar der rådet for Arendalsuka ønsket å sette spørsmålet om ytringsfrihetens rammer og kriteriene for deltakelse, på dagsorden. Avslaget fra Arendalsukas råd strider mot Grunnlovens § 100 og Menneskerettighetene; FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter, art. 19, 1 og 2.

SIAN og Alliansen fikk først innvilget standplass, men også disse to fikk avslag etter at vedtaket om innvilgelse ble omgjort etter press fra Norges største politiske parti, Arbeiderpartiet. Partiets to fremtoninger, Arendals ordfører Robert C. Nordli – som også er leder av Arendalsukas råd – og Aps partisekretær Kjersti Stenseng var sentrale i avslagene og presset som ble rettet mot Arendalsukas råd.

Foruten informasjon på Arendalsukas egne nettsider og i diverse lokale aviser har ikke undertegnede registrert særlige reaksjoner fra riksavisene eller fra sentrale politikere, ei heller har det vært debatt i det offentlige rom, at fire lovlige organisasjoner ble nektet å opptre på det som kalles «Demokratiets dansegulv» i Arendal. Hadde vi i Norge hatt patriotiske og sandruelige lokal- og rikspolitikere og et levende demokrati der media setter ytringsfriheten FØRST, burde denne saken skapt politisk jordskjelv og ramaskrik. Det har ikke skjedd!

FMI skjønner hvorfor. Idégrunnlag og formål til både FMI og de øvrige organisasjonene strider mot systemets agenda. Systemet og makteliten ønsker bl.a. oppløsning av Europas nasjonalstater og fri flyt av mennesker fra alle verdens hjørner. Media formidler det systemet ønsker.

Det samme systemet har likevel opprettet en organisasjon som heter Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Forente Nasjoner anbefaler alle stater å ha en institusjon som skal fremme og beskytte menneskerettighetene i hver enkelt stat. NIM ble opprettet i 2015 og er underlagt stortinget; systemet. Stortinget har altså opprettet en organisasjon som skal beskytte menneskerettighetene – på papiret. Dernest snur stortinget ryggen til og opptrer som stumme østers når «Demokratiets dansegulv» i Arendal begår en politisk skandale av dimensjoner når FMI og de andre organisasjonene blir «no-platformet».

Hva gjør så NIM? Absolutt ingenting! Har stortinget diktert NIM i denne saken? Eller finner ikke forsvarerne av menneskerettigheter det viktig nok å forsvare nettopp menneskerettighetene? Er denne organisasjonen nok en statsfinansiert institusjon som skal skape papirflyttere og bidra til at Norge tar seg godt ut i internasjonalt lystige lag, der vi skryter av å belære andre diktatur i demokrati og menneskerettigheter?

Vi trenger ikke å gå lenger tilbake enn til slutten av august der Unge Venstre ble nektet å bruke materiell med legaliseringsbudskap for bruk av cannabis under en skoledebatt på en videregående skole i Tromsø. I ettertid av denne hendelsen har NIM og diverse stortingspolitikere sine reaksjoner figurert tydelig i systemmedia.

FMI forventer at NIM belyser, men også belærer politikerne at det under Arendalsuka 2019 ble det begått alvorlige brudd på menneskerettighetene. Vi forventer en grundig, langvarig og synlig debatt om saken.

Vi har henvendt oss skriftlig til NIM om saken to ganger denne høsten uten at de har respondert.

Bjørnar Røyset
Formann

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Flygeblad i Narvik og Svolvær
Tirsdag 30.6.2020


Lesja ble informert
Søndag 28. juni 2020


Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020


Klistremerker i Bergen
Mandag 18. november 2019


Aktivisme på Fagernes
Lørdag 21. september 2019


FMI informerte i Sør-Trøndelag
Tirsdag 17. september 2019

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 291 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015