brussels 4056171 480

Redde seg den som kan for maktadelen i EU-Bourgeoise.

Mer makt til Brussel og mindre for nasjonalstatene. Anti-demokratene i EU viser igjen sitt sanne ansikt.

Erfaringen etter Brexit er for eurokratene at «Unionen nå skal grunnleggende reformeres», dette i følge den tidligere mislykkete belgiske ministerpresident og anti-demokraten Verhofstadt: «Dette betyr en Union uten mulighet til å melde seg inn eller ut-opsjoner, rabatter, særavtaler og viktigst av alt, uten prinsippet om enstemmighet og vetoretten.»

De to viktigste rettene EU-landene fortsatt har er nettopp prinsippet om enstemmighet og vetoretten. Enstemmighet betyr at alle land i det europeiske råd må være enige før forslag blir gjennomført. Uten disse rettighetene kan EU tvinge igjennom beslutninger mot de forskjellige landenes interesser.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Anti-demokraten Verhofstadt sier videre at dette er tvingende nødvendig å gjennomføre for «bare da kan vi reagere og bare da kan vi forsvare våre (?) interesser og verdier».

Dette er de dystre anti-demokratiske utsiktene for de europeiske borgerne og EØS-Norge inkludert.

Sverige, Danmark, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Bulgaria, Kroatia, Slovenia, Italia: Nå må dere reagere før det er for sent! EXIT EU!

NORGE UT AV EØS-AVTALEN! Vi må redde oss før det er for sent!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI