Aftenposten 2. januar 1879 framsideBilde: Wikimedia commons.

Her følger korrespondanse mellom Bjørn Wichstrøm og Halvor Hegtun – journalist i Aftenposten – vedr. usannheter som avisen av og til farer med. Aftenposten har forøvrig lange tradisjoner i å sensurere ytringer avisens redaktører ikke er enige i (pdf nederst i artikkelen om 17. mai det er linket til).

1. februar 2020

Halvor Hegtun

Du skriver i Aftenposten 29/1-20 om løse kanoner i politikken og påstår at Sylvi Listhaug i 2018 publiserte en usannhet på Facebook: "at Ap er mer opptatt av terroristers rettigheter enn av nasjonens sikkerhet".

Uttalelsen refererte seg til at Ap og et flertall i Stortinget nylig hadde nedstemt et forslag fra Regjeringen om at hjemvendte lS-krigere o.l. skulle kunne fratas norsk statsborgerskap ved administrativt vedtak. Opposisjonen mente at bare domstolene skulle kunne frata en person statsborgerskapet.

De politikerne som angrep Listhaug, trakk bevisst en enkelt setning ut av hennes melding og fremstilte den som er generelt utsagn. De viste en sørgelig mangel på redelighet – et moralsk bunnnivå i norsk politikk. Jeg skrev om dette i en artikkel med tittelen: "Terrorbekjempelse og politisk farse", som Aftenposten ikke fant plass til. Artikkelen følger vedlagt.

Jeg oppfordrer deg og Aftenposten til å slutte med løgnaktige uttalelser om Sylvi Listhaug.

Bjørn Wichstrøm, Oslo

------------------------

3. februar 2020

Hei Bjørn Wichstrøm

Takk for brev av 1.2.2020, videreformidlet til meg fra debattredaksionen. Jeg kjenner naturligvis godt til stortingsvoteringen som lå til grunn for statsråd Listhaugs omstridte melding på Facebook.

Det forelå en politisk uenighet om hva som måtte til for å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere. Regjeringen mente det måtte kunne gjøres administrativt i departementet. Stortingsflertallet kom til at et såpass inngripende virkemiddel krevde domstolsbehandling.

I din artikkel som ikke ble publisert, skriver du om Facebook-innlegget til Listhaug: "Hun gjør altså leserne kjent med et faktum." Det er jeg ikke enig med deg i. Jeg finner det ikke rimelig å slutte å gi stortingsvoteringen at Ap og stortingsflertallet var mer opptatt av terroristers rettssikkerhet enn av nasjonens sikkerhet, hverken i denne konkrete saken eller mer generelt.

Snarere vil jeg i likhet med svært mange andre mene at det var en udokumentert og villedende påstand, grovt upassende å rette mot et parti som få år i forveien var blitt så hardt rammet av terror.

Listhaug tenkte helt sikkert ikke på 22. juli da hun postet denne ytringen, det poengterer jeg også i artikkelen. Men så skjødesløst er det ikke sikkert at en justisminister skal kunne ordlegge seg uten at det får følger.

Jeg har all respekt for at vi ser ulikt på denne saken. Men jeg synes ikke noe om å bli beskyldt for å fare med "løgnaktige uttalelser" i en alvorlig sak som denne. For det har ikke jeg eller andre i Aftenposten gjort.

Vennlig hilsen
Halvor Hegtun
journalist i Aftenposten

--------------------------

Halvor Hegtun

Regjeringens forslag gjaldt bare en liten gruppe personer som de fleste anser som farlige for sikkerheten i det norske samfunn. Stortingsllertallet aviste forslaget. Bortset fra ønsket om å påføre Regjeringen et nederlag, hadde Ap m.fl. ingen annen fornuftig begrunnelse enn "at domstolsbehandling gir best rettssikkerhe. Det er dette faktum Listhaug påpeker og som du kaller en usannhet.

Når Listhaugs politiske motstandere trekker en setning ut av sin sammenheng, blir fremstiltingen usann. De visste godt hva de gjorde.

Det bør være pressens oppgave å avdekke politikeres løgnhistorier, ikke å spre dem, slik du og mange andre har gjort i mer eller mindre god tro.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Hilsen
Bjørn Wichstrøm