europe 2690714 640

Festning Europa med suverene nasjonalstater er løsningen. FN og EU er Europas undergang!

FN såkalte migrasjonspakt, Global Compact Migration, GCM som ble vedtatt i desember 2018 «er en trussel mot menneskeheten».

Dette uttalte Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó på en anti-terror kongress i Wien forrige uke, dette ifølge Hungary Today.

Ungarn var ett av flere land i EU som ikke bøyet seg for FN om å underskrive GCM. Norges regjering og stortingets oppfatning var og er fortsatt at migrasjon skal være en menneskerett. I praksis betyr dette at ikke et lands regjering eller innbyggere bestemmer om migrasjon skal finne sted, men den som innvandrer.

Global sikkerhetsrisiko
GCM innebærer en global sikkerhetsrisiko, og dette påpekte også Ungarns utenriksminister: «Det FN gjør og bruker masse milliarder på er å støtte en fri innvandring i stedet for å bekjempe terrorisme, da anti-terror ikke inngår som egen post i FN budsjettet». «FNs globale migrasjonspakt, GCM oppmuntrer mennesker å forlate sine hjemland og komme til Europa.» Masseinnvandringen truer land og store regioner».

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Han uttalte videre på pressekonferansen at etter den store bølgen av illegale innvandrede kulturfremmede i 2015 er over 30 alvorlige terrorangrep utført av muslimer i Europa. Det å oppmuntre til innvandring og fremstille dette som positivt «er en alvorlig trussel mot hele menneskeheten».

Festning Europa!
Den Ungarske avisen Hirado referer regjeringskilder hvor Orban og hans regjering nå krever at FN omdisponerer sine budsjetter for aktivt å satse på anti-terror, istedenfor å oppmuntre til mennesker fra den 3. verden å flytte til Europa. Parallelt må Europa gjenopprette sikkerheten og beskytte kontinentet mot global terrorisme og dette gjøres gjennom:

  • Forsvare Europas yttergrenser
  • Kampen mot terrorisme må bli en prioritert FN-oppgave
  • Eliminere alle islamske terror-grupper
  • Økt innsats i landene som mennesker reiser fra
  • FMI sier: Reconquista NÅ! Festning Europa!

Nettredaksjonen, Folkebevegelsen Mot Innvandring, FMI