europol

Når blir denne Europol-rapporten offentliggjort for det norske folk?

En rapport utarbeidet fra Europol rundt temaet terrorisme gir en helt annen beskrivelse av trusselnivået en fantasirapport fra PST (Politiets sikkerhetstjeneste) her i Norge for noen uker siden, der islam og «høyreekstreme» ble likestilt.

Den største faren er islamsk terror, deretter følger venstreekstremisme og AFA (Antifascistisk aksjon). En såkalt «høyre-terrorisme» finnes ikke, dette i følge en rapport som er forsøkt holdt hemmelig. Rapporten fra EU-politiet skulle egentlig vært stemplet Top Secret og kunne bare studeres bak lukkede dører i et eget sikkerhetsrom. Dette gjorde EU-delegat og AfD-politiker (Alternativ for Tyskland) Nicolaus Fest og han har gitt et kort resymé: «Den største faren er islamistisk terror. Den andre store faren er venstreekstremister. I Hellas og Spania har de allerede nådd morderiske nivåer og den ekstreme volden fra AfA blir også klassifisert som en reell fare for bekymring. Både venstreekstremister og AfA – egentlig ingen forskjell – har sympatisører godt plassert i de etablerte politiske partiene over hele Europa.»

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Den tredje uttalelsen er ikke oppsiktsvekkende, og vi siterer videre den folkevalgte EU-delegaten, Fest: «En fare fra høyresiden er ikke-eksisterende! Det som blir karakterisert som ‘Høyre-terrorisme’ er aksjoner utført av forvirrede enkeltpersoner.»

Vi konkluderer som Europol:

  1. PST konstruerer et falskt trusselbilde av nasjonalister, og er blinde på det venstre øyet.
  2. Det konstruktive ikke-voldelige nasjonalistiske metapolitiske opposisjonsarbeidet bærer frukter.

Men et spørsmål har vi til de styrende og systemmedia: Hvorfor blir ikke denne Europol-rapporten offentliggjort for det norske folk?

Nettredaksjonen, FMI – Folkebevegelsen Mot Innvandring