Bjorn Guldvog

Bjørn Guldvog i helsedirektoratet og statsminister Erna Solberg misbruker bevisst begrepet "nordmenn". Bilde: Wikimedia commons.

Åpent brev til Bjørn Guldvog i helsedirektoratet og statsminister Erna Solberg.

Jeg ser på rulleteksten på NRK sine nyhetssendinger at "20000 nordmenn KAN være koronasmittet". TV2 skjermer jeg min husstand for, det er ille nok med NRK. Stadig ser vi at alle i Norge blir benevnt som "nordmenn" dette selv om svært mange – kanskje opp mot 1,5 millioner av bosatte i Norge – nå er av annen etnisk bakgrunn enn norsk/nordmenn.

Dette kan virke som noe ubetydelig å ta opp i disse koronatider, men for oss som stadig ser at det praktiseres propaganda med den hensikt å utslette nordmenn som et eget folk med en mange tusenårig historie i Norge så er dette provoserende.

Det ville vært svært enkelt både av media og politikereliten, og andre med samme hensikt, å nytte en mer korrekt formulering, f.eks.: 20000 personer i Norge KAN være koronasmittet. Dette ville vært korrekt da trolig ikke bare nordmenn "smittes". Men eliten, media og deres meningsfeller, ville selvsagt ikke da kunne provosert og plaget det folket som historisk hører hjemme her sammen med samene. Og da hadde jo deres hensikt falt bort. Og statsministeren har jo selv erklært på en internasjonal sammenkomst at nordmenn ikke har noen egne rettigheter i vårt eget fedreland.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Så kommer altså denne personen, Erna Solberg frem i TV-ruta i tide og utider og forteller oss om at vi skal ha tillit til henne og regjeringen, og at Norge er et "tillitsamfunn". At monarken på Kongsætera har samme budskap i sin tale er for meg uten verdi. Han har jo selv uttalt at nordmenn har innvandret fra bl.a. Afghanistan, Pakistan, Somalia osv.

Det er lenge siden Norge var et tillitsamfunn. Den tilliten vi engang hadde til samfunnets styrende har gradvis blitt nedbrutt og ødelagt av myndigheter og deres lakeier gjennom de siste 30 årene. Denne nedbrytingen av tillitsamfunnet begynte med Gro Harlem Brundtland og har fortsatt siden, og nå er det fru Solberg som viderefører denne nedbrytingen sammen med sine medsammensvorne og media, samt endel andre spesielt utvalgte og høylytte.

Nei, jeg har ikke lenger tillit til myndighetene og det de foretar seg overfor folk og mitt fedreland. Nordmenn mister sitt land og Norge mister sitt folk - for all fremtid! Dette er vårt endeligt og vår skjebne å bli slaver av fremmede herrefolk og deres "norske" medløpere.

Norvald Aasen
Askvoll, 8.4.2020