media

Bildet er hentet fra Pixabay.com.

Systemmedia ber om enda mer penger fra skattebetalerne nå under den såkalte koronakrisen. Frekkheten er åpenbar. Norvald Aasen kommenterer:

Åpen brev til Norsk redaktørforening.

På NRK Dagsrevyen den 25. mars 2020 sutrer og ber en representant for maktmedia, representert ved redaktørforeningen, om penger fra staten for at den allmektige media ikke må permittere ansatte.

Til dette vil jeg si: Jeg synes media i sine ulike former, radio, TV, presse, både lokalt, regionalt og på riksplan har gjennom årene sopt inn nok penger gjennom påtvungne lisenser, pressestøtte, og abonnementspenger fra hver husstand i landet. Stort sett har vi fått tilbake ensidig politisk korrekt propaganda som passer mediamenneskene og deres eiere både politisk og ideologisk.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Den store saken nå er at i ethvert systemmedia skal det dryppes daglige formuleringer som tar sikte på at alt som kan minne om at nordmenn er et eget folk blir vasket bort fra folks bevissthet. Og de enkelte aktørene som vi vanlige mennesker har betalt lønnen for står frem frekt og freidig og arrogant og minner seere og lyttere på at sviket mot eget folk og land er for dem en hellig sak. Det store Vi!

Røde tall, fargen passer perfekt til den venstrevridde media, samt permitteringer vil bare være på sin plass da det meste som formidles derfra vil et folk som nekter å dø klare seg uten!

Norvald Aasen
Askvoll, 12.4.2020