multikultidrap i tysklandRegjeringen åpner opp for å arbeide MOT kritikk av det som bildet viser; islams praktisering i Vesten. Hendelsen er fra i fjor høst i Stutgart, Tyskland.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er åpen for å vurdere en handlingsplan mot islamofobi i kjølvannet av moskéskytingen.

Denne "handlingsplanen mot islamofobi" som statsråden etterlyser, den gjelder selvsagt ikke slike som blant annet undertegnede (meg) som er redd og som advarer mot islamsk ekstremisme herunder jihadisme og de terrorangrepene Vesten har lidd under - fra blant annet ISIS-sympatisører?

Tror myndighetene og mediene at de terrorhandlingene Vesten har hatt fra jihadister og andre islamske ekstremister, er et resultatet av at mediene lar folk slippe til med sine synspunkter omkring islam og spesielt radikal islam? I så fall er de helt "på jordet" og en må nesten ty til latter, for det radikale islamske miljø vokser globalt og er et resultat av at islam fjører en ustanselig kamp mot andre religionen og kulturer i hele verden!

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Og det står ikke på penger da mektige rike islamske land som bl.a. Saudi Arabia, Emiratene, Qatar og Pakistan, finansierer islamske trossamfunn i Vesten. Og disse parallellsamfunnene roper på sharialov slik vi mange ganger ser det iblant annet Norge - når muslimer vil ha delte skoleklasser, blir provosert av våre tradisjoner som igjen medfører at skoler og barnehager gir etter for deres jammer.

"Islamofobi" er en nevrose som mange andre nevroser og jeg håper inderlig at denne benevnelsen ikke må bli en generell diagnose på alle som på helt riktig vis forsvarer ytringsfriheten, demokratiet og alt det står for, herunder en rettsstats lover der meningsytringer ikke skal politi-etterforskes og straffes!

Mitt anstendige råd til naive og uopplyste mennesker omkring islam, ikke la dere forlokke! De er hjernevasket og deres fasade stemmer overhodet ikke med hva de virkelig tenker inni sitt ødelagte hode. Takk!

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 24.4.2020