migration 3129340 640

Noen mennesker tror virkelig på et utopisk fargerikt fellesskap. Bilde: Pixabay.com

En liten historie.

Jeg ble lenge ansett for å være et tvilsomt menneske fordi jeg gikk inn for at ordet «norsk» ikke skulle miste all sin mening. Grunnen er at all nasjonalitet er identitetsskapende. Jeg har aldri forstått folk som kan greie seg uten identitet. Dette er mitt alibi.

En gang hadde vi her i huset besøk av en kvinne som ikke ble trett av å forsikre meg om at vi mennesker alle var like mye verdt selvom det var store forskjeller mellom oss. Men alt dette vet vi jo alle sammen! Da fortalte jeg henne historien om den hvite kvinnen, som en av flere i lignende tilfelle, var blitt utsatt for gruppevoldtekt av seks afrikanske menn i en fotgjengerundergang et sted i Oslo nattestider, og tilføyde: – tror du ikke at hun ville være mer kompetent enn noen av oss to til å uttale seg om innvandring? Hun observerte det jeg hadde sagt, men gjentok bare sin offisielle lekse om at selvom vi var aldri så forskjellige, så var vi like mye verdt. Jeg var jo alt på forhånd hjertelig enig i det, men alt annet enn et «fargerikt fellesskap» var en vederstyggelighet, forsto jeg. Hun hadde glatt unngått å ta stilling til det innlysende i mine ord om at et voldtektsoffer var mer kompetent enn all verdens teoretikere, meg selv inklusive, til å uttale seg om konflikten mellom teori og praksis i innvandrerspørsmål. Hun utstrålte en tydelig forakt mot meg og min autentiske historie. Da tenkte jeg mitt og lot emnet falle.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Senere har jeg tenkt på hva Odd Einar Dørum, en ihuga tilhenger av innvandring på tross av store kulturforskjeller, sa om innvandring: «Innvandring er også import av kriminalitet.» Heller ikke det han sa harmonerer med det fargerike fellesskap. Vi har rett til å ta vår nasjon i forsvar mot alt som vil ødelegge den.

Om dette betyr at vi kan stenge grensene for folk med en annen kulturell bakgrunn, er nok i praksis mindre aktuelt enn å stille klare krav til dem som får oppholdstillatelse hos oss, krav på lik linje med de krav vi stiller til våre egne. Kanskje det da heller ikke blir så attraktivt for dem å komme hit?

Trond N. Andresen
Ålesund, 26.4.2020