Karin Andersen, Sosialistisk Venstreparti, Hedmark

Karin Andersen, Sosialistisk Venstreparti. Bilde: Stortinget.no

Åpent brev til Karin Andersen, Sosialistisk Venstreparti (SV).

Hvis du er så opptatte av å hjelpe migrantene I Moria- og andre leirer, så reis ned dit og hjelp dem tilbake til sine hjemsteder der de vil være til hjelp og nytte blant sine egne i sine hjemland. Det er hos sine egne de trenges ikke her. Selv om opphold i Norge og Europa vil skaffe profitører glanstider, både økonomisk og politisk, så kan det vel umulig være bærekraftig at Europa skal stå med åpne grenser for de som søker seg til grønnere gressganger som følge av en uendelighet av kriger og konflikter som de selv skaper.

Noen ganger hører vi at SV er opptatt av miljø. Er det god miljø- og klimapolitikk at Europa og Norge skal være reisemål for uendelige masser fra ikke-vestlige land der mer mennesker betyr mer forbruk, mer forurensing og mer forsøpling? Er det også god klima- og miljøpolitikk at de økende folkemasser fra ikke-vestlige land skal reise i skytteltrafikk til sine fjerne hjemland per fly og stadig mer mat må importeres fra andre land i verden der stadig hungersnød oppstår?

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Det er mye som skurrer når venstresiden, som SV tilhører, prøver å vise sitt "store" hjertelag. Jeg lurer ofte på om mennesker, gjerne med bakgrunn fra andre land og riker, hater Norge og ønsker å bruke fremmede til omveltning av det norske samfunn. Og kanskje ønsker noen at «majoriteten skal dekonstrueres og å gjøre det så grundig at den aldri mer kan kalles en majoritet», slik en professor har som mål? Han har tydeligvis sterk støtte i endel partier.
La oss håpe at det ennå finnes noen få personer med nasjonal tankegang og tanker om nasjonalt ansvar i maktelitens rekker. Det norske samfunnet kan ikke overleve lenge uten disse fåtallige.

Norvald Aasen
Askvoll, 29.4.2020