finanssystemet

Bilde: Pixabay.com.

Når det går dårleg med bankane får dei bevilgningar frå staten, våre skattepengar, men gjelda forblir den same. Olav Sæther kommenterer.

For vel 30 år siden brukte staten (oss) 40 milliarder til heimkjøp av Norsk valuta, NOK. Dette vart igjen utlånt til Norske bankar utan sikkerheit og bankane lånte ut vidare i hytt og pine. Dei største forretningsbankane var solide, men så kom det krav til meir eigenkapital, og wipps, så hadde bankane for lite eigenkapital. Staten (oss) måtte berge bankane ut av krisa, kom dette andre til gode? Ikkje det eg kan hugsa. Bedrifter gjekk konkurs og mange måtte gå i fra hus og heim. Det rette hadde vore at låntakarar kunne fått noko lettare betingelser slik at fleire hadde klart seg. Bankane opprettholdt gjelda til alle som dei hadde sendt ut i elendigheita, det var ikkje nok at dei hadde fått av våre skattepengar, dei skulle ha inn pengane ein gong til. Dette er slik eg kan hugsa og ikkje meint som ei fullstendig oversikt.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

I 2008 var det og ei lita bankkrise, men jamvel om det sto dårleg til kunne dei bevilge seg sjølv store bonusar.

Og korleis er stoda i dag? Boligprisane er kunstig høge, mange med stor gjeld kan få problemer. Innvandrarar (berikelsen) vert skjerma.

Det finnes folk som vil dekonstruere vår sivilisasjon og det er urovekkjande at vår regjering er med på dette. Eg trur dei ser for seg at dei sjølv skal vere ein del av herrefolket som skal ha den totale makt, økonomisk og politisk.

Olav Sæther
Kristiansund, 3.5.2020