header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

virus 4908461 640

Under forsking på stråling mot sykdom har alle forsiktighetsregler vært fulgt, både for operatør og pasient. Det er for å unngå skader ved stråling at operatørene går bak en strålesikker vegg ved røntgen – så vel som kreftstråling. Man lærer at strålene låser cellene og uten forsiktighet med strålenes kraft, og tid, betyr det celledød og varig svekkelse av skjelett og muskulatur. Celleskadene fører først og fremst til at oksygen ikke fraktes til og fra lungene og ut i systemet. Stråletid er derfor maksimum ni uker med opphold helg, så kroppen restituerer seg. Dette, samt den dosering man med forsiktighet har forsket seg fram til, gjør at ettervirkningene blir ingen eller minimale etter bestråling.

Men denne forsiktigheten eksisterer ikke når strålingen går kommersiell. Her fins det ingen vegg å gjemme seg bak. De med svekket helse på pleiehjem lever i dag i isolasjon i bygg med bl.a.4G/ WIFI, et utall smarttelefoner osv..Strålingen herfra står på hele døgnet. Noe av dette kan skrus av. Men med tillegg av nylig etablerte 5G-antenner kommer ingen seg bort. Heller ikke det tillegg 5G utgjør i boligkompleks der WIFI o.a. strålingsmomenter er installert. Oppå øvrig strålingsinstallasjoner,gir 5G et stort og konstant strålingsnivå. En tur ut for pasientene på pleiehjem ville gitt kroppen en kjærkommen pause. Isteden eksponeres ved 5G tillegg både pleiere og spesielt pasienter for en strålestyrke skyhøyt over det som er helsemessig forsvarlig,- pasientene døgnet rundt. Den 12.3.20 (merk dato)ble 5G antenner etablert i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø og flere andre byer i sør-Norge. Oslo kalles episenter for COVID 19 (CV19), mønsteret herfra går igjen overalt i den industrielle verden.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Det er på strengt isolerte pleiehjem i sentrale byer og industristeder de aller fleste CV19 dødsfall er. Felles for episentrene er større byer med høy stråling og mye luft/grunnvann forurensing, mens det i fjernere områder er lite og intet. Hvordan stemmer dette med tema «smitte»? CV19 er utropt til «de rike lands sykdom», Europa og Kina er hardest rammet. Nevner at Wuhan, der alt begynte, hadde ved nyttår etablert 10.000 5G-antenner. Sveits vil ikke ha 5G. Berlin har utropt seg til 5G-fri by.

Selv om det i begynnelsen ble advart mot stråling både fra TV og mobiler, er dette nå et ikke-tema. Mange reagerer på økt strålenivå. De som selv har hatt strålebehandling, kan gjenkjenne virkningen i strålesterke omgivelser. Lungene hemmes å tilføre oksygen til bevegelse. Nå skal ifølge regjeringa – 5G til alle byer. Og det til tross for at det ved tester har vist å ha uomtvistelig skade og dødelig virkning, både på dyr, fugler og insekter, særlig bier som har dødd i tusenvis i kubene. Det er i hovedsak det kinesiske Huaway som i samarbeid med de enkelte land, stiller opp for 5G-installeringer. Det merkverdige er at mens høyfrekvent stråling og stråleskader ved bl.a. 5G lenge har vært et hett tema i den vestlige verden, så er norsk media musestille. Når stråler går kommersiell, fins ingen plass for advarsler mer.

Under den voldsomme industrialiseringa har Kina hatt en rekke utslippskatastrofer. Industriområdene, bl.a. Wuhan, er tett av giftige gasser, som den også kan være i London, Madrid etc. Alle større industribedrifter har egen laborantekspertise og egneadvokater. Ved folkesykdom som kan spores til kommersiell drift i området, bidrar de å få fokus vekk og over på mer luftige varianter av sykdommer. Dette er kjente saker også fra USA, som det er lagd flere dokumentarprogram av.

På NRK BBC NYHETER 20.4.20 kl.06.20, «Antibodytest» ble to amerikanske forskere intervjuet om hvor langt man var kommet med vaksine eller medisin mot CV19. Det kom fram (som ved flere like rapporter) at man ikke engang vet OM dette er et virus, men fordi CV19 har symptomer på lungesvikt, antas det at forkjølelsesvirusene – The coronas – kan ligge i årsaken. MEN – i.o.m. at disse muterer og skifter DNA hele tida, er det umulig til nå å isolere DET bestemte virus som fører direkte til CV19. Det letes derfor også etter andre årsaker. Så kan man spørre seg hvordan Wuhans laboranter, i det samarbeidet som WHO sier de har med Wuhan, kan produsere de s.k. «testene» til milliardbeløp rundt i verden. Tsjekkia refuserte tidligere over 80 % av 150.000 tester fra Kina.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Hvert år dør i Norge 1000-2000 mennesker av lungebetennelser. I tillegg kommer andre influensarelaterte sykdommer i vanlige vårepidemier. Hvor mange av dødsfallene her og i verden for øvrig kan tilegnes ANDRE årsaker enn CV19, selv om symptomene likner? Vel kjent er også at dødsfallene som oftest skyldes at vedkommende er svekket med en rekke andre underliggende sykdommer. Man dør altså ikke AV CV19, men MED, selv om alt slik feilaktig blir registrert som CV19-døde.

Fortielsen av hva virus er, følger samme når det gjelder vannforurensing fra trafikk og industri. De kjemiske elementene herfra binder seg til hydrogen og oksygenmolekyler og er ikke mulig å skille ut. Kok vannet, og dampen er steril, men kjemikaliene i gjenværende vannmengde øker. Nevner massedød av fisk pga. øking av egen biltrafikk (Voss 1991). Svoveldioksid, nitrøse gasser osv. stopper oksygenproduksjon i fiskens åndedrettsorganer og fører til kvelning. Men vi klarer ikke se at det som skjer i naturen også kan skje med oss, men klamrer oss til mer kjente virus og bakterier med virksomme smitteråd fra Moses. Selv om det nå har overgått all tidligere praksis.

I tema «virus» er innført et skrekkvelde idet man har døpt vanlige forkjølelsesvirus «the coronas» som altså ifølge WHO, og basert på en antakelse, muligvis kan være forstadiet til den fryktede lungebetennelse-liknende CV19. Det var FNs – Verdens helseorganisasjon (WHO) som i samarbeid med laborantene i Wuhan, utropte en pandemi, 11.3.2020 over en totalt uforberedt og sjokkert vestlig verden.

Videre har man implementert uvitenskapelige skrekkteorier som enhver seriøs forsker vil stille store spørsmål ved. Det har aldri vært vitenskapelig bevist at du ved å stå ved siden av en person kan tilføre denne sterke mavesmerter, feber, oksygensvikt med kvelning. Bare for to måneder siden ville en slik påstand betraktes som spøk. En slik mulighet ville jo utryddet menneskeheten fra jordens overflate forlengs. Virussykdommer som f.eks. polio, har vist at «virus» angriper mest uforberedt. Virus er i lufta du puster inn. Man ser virus knapt i elektronmikroskop som en del av luftas innhold av hydrogen og oksygenmolekyler. Så sant kroppen ånder oksygen, ånder en også det viruset som er, tvers gjennom masker og plast. Men så lenge masker og plast nå er milliardindustri, vil forvirringen på høyt politisk media-nivå rundt tema «virus»bestå og helst øke. I forhold til virus` størrelse blir bakterier dinosaurer.

For kort tid siden ble en kvinnelig doktor i aldersforsking i Bergen, intervjuet i NRK. Hun mente isolering og innlåsing av pasienter på aldershjem var umenneskelig. Demente som man mente var smittet, forsto ingenting av at de ble stengt inne på et rom i ukesvis. Ikke engang i døden slipper pårørende inn og får ta farvel. Dette viser hvor langt mediaskrekkveldet for det ukjente har tatt oss. Hun mente at pårørende jo ikke var mer smittefarlig enn pleierne og at ved deres kontakt og fysiske og åndelige assistanse kunne liv vært reddet. Det er betenkelig at slike stemmer ikke slipper til i media! I Sagat 16.4.20 s.19 «Raport fra helvete» rapporterer Dr. Ane Olaia Garaikoetxea og kollegaer på et aldershjem i Barcelona at de hjelper pasientene å dø. Ingen slekt eller venner slipper til.

Brasils president sa: «Krigen mot CV19 må ikke bli mer destruktiv enn selve sykdommen.»
I CV19-saken har tro og ditto teorier erstattet reell kunnskap fra bl.a. uavhengige forskere. Det kan bli årsak til en sultkatastrofe i den s.k. rike vestlige verden. Og Kina kan kjøpe ny høyteknologi på salg fra europeiske konkursbedrifter som BBC melder må selge ut, og slipper å streve med spionasje.

Kari Bergendahl
Hammerfest, 6.5.2020

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020


Informasjon på Orkanger
Onsdag 5. august 2020


Flygeblad i Narvik og Svolvær
Tirsdag 30. juni 2020


Lesja ble informert
Søndag 28. juni 2020


Klebemerker i Bergen
Søndag 17. mai 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 423 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015