header

Foto over: Wikipedia.orghost pixabay

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

 

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

Norge i dag logo

Printscreen Norge iDag.

Åpent brev til redaksjonen i avisa Norge iDag.

Kjære redaksjonen i Norge iDag. Gjenpart til Åpne Dører, ved Askeland.

I ein leiarartikkel i denne veka si avis les eg om den Fridomen som vi må feire. Ja, eg skulle gjerne feira den fridomen som Noreg og motstandsfolk vann for oss i 1945. Men den fridomen har vi no tapt. Dei fleste av samfunnetsine storheiter går no rundt med FN-pinsen på jakkeslaget som fortel oss om at det ikkje er nasjonen og nasjonalstaten som skal verte vår framtid, men GLOBALISMEN med all sin styggedom.

Masseinnvandringa til vårt vesle land, Noreg, har som oppgåve å skifte ut vårt gamle folkeferd. Kan sitere Thomas Hylland Eriksen som sa i eit intervju at den siste kvite flekken består i å dekonstruere majoriteten (oss) og gjere det så grundig at den (vi) aldri meir kan kallast ein majoritet. Og dette er heilt i tråd med kva som er offisiell politikk både i Noreg og i Europa elles! (Eg har intervjuet på prent.)

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Og leiaren for Åpne Dører, Askeland seier til avisa Norge iDag at dei skal be for muslimar under Ramadan. Då heng også mine gåver til denne organisasjonen i ein tynn tråd. Organisasjonen hadde altså fleire åpne dører enn kva eg var klar over?

Eg bed dagleg for mitt folk og mitt fedreland, Noreg, men eg bed ikke for dei som har som mål for den islamske verda til å overta både Noreg og resten av verda.

Eg vil oppmode NiD til å kjempe for vårt Noreg og det som vi, nordmenn og samar kjenner som vårt, dette istaden for å kjempe for dei som vil overta det som har vore vårt gjennom tusenvis av år.

Minner om filmen som Walid al Kubaisi laga og som handla om Det muslimske brorskap sine planar om å overta Europa. Sjå den og lær, både NiD og Åpne Dører!

Pakistanaren Kalid Salimi uttala til Aftenposten for nokre år sidan at "Dei nordmenn som vil kjempe for det gamle Norge skal måtte tape kampen".
Dette fortel meg at vi er i ferd med å miste landet vårt og å verte ein koloni for framande makter, religionar og folkegrupper. Korleis har då fridomen frå 1945 enda? Skal vi feire det tapte?

Kvar står Norge iDag og Åpne Dører? Kva slags "fridom" er det de feirar?

Norvald Aasen
Askvoll, 9.5.2020

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020


Informasjon på Orkanger
Onsdag 5. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 38 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015