header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

191011a-022

Recep Tayyip "Erdugal" Erdogan og Jens, statlige godkjente terrorister? Foto: NATO – North Atlantic Treaty Organization.

NATOs Generalsekretær Jens Stoltenberg oppfordrer alle medlemslandene om å øke forsvarsbudsjettene til minst 2 % av sitt BNP. Allerede nå bruker NATO-landene over 249 milliarder dollar til opprustning og krigsforberedelser. NATO støtter ikke bare spionasje, finans- og handelskrig mot Russland og andre som forsøker å rokke ved USA sitt verdens-hegemoni, men gjennomfører også USAs ønsker om tropper- og rakett-utplasseringer for å provosere Russland. Den voksende krigs-beredskapen fra NATOs side har sin bakgrunn i USAs selverklærte embargoer og krigsforberedelser mot alle som ikke vil eksportere olje eller motsier seg dollar-diktaturet som Kina, Venezuela, Iran og Russland gjør. Den stadig voksende handels- og militærmakten Kina og deres motstand mot å innordne seg det globale finansdiktaturet til Dollar-imperiet førte allerede tilbake i 2013 at USA planla forskjellige scenarier for en angrepskrig, med NATO og Norge som lydige allierte.

Ønsker Norge som NATO-marionett virkelig en ny folkerettsstridig krig som i Libya?
Washington har i over 70 år opprettet strategiske militærbaser rundt Kina og kontrollerer store forekomster av olje, gass, kull og uran. Dette fører uvegerlig til konflikter med Kina i Midtøsten og Sentral-Asia da de som en stormakt har et stadig økende behov for energi og råstoffer. Resultatet er at Kina med bl.a. Russland har opprettet den strategiske Shanghai-organisasjonen for samarbeid. Den tidligere USA-viseutenriksminister Tony Blinken forlanger at USA og sine partnere «må stå forent hvis Kina forsøker å forandre den ensidige Status Quo situasjonen». Den tidligere admiralen for USAs skipsflåte, S.H. Swift uttalte at sin militærflåte er forberedt til handling, altså militære aksjoner, så snart presidenten gir en ordre om dette.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Politikere i USA henviser til stadighet om de stigende militærbudsjettene til Kina som er på 240 Milliarder dollar, det dobbelte av de offisielle tallene fra Peking. Men NATO har et budsjett som er høyere enn dette, 249 milliarder dollar, og i tillegg kommer militærbudsjettet til USA som er på ufattelige 630 milliarder dollar. 70 % av deres industriproduksjon er relatert til militære utgifter og er direkte knyttet til næringslivets overlevelse og vekst. En næringslivspolitikk i USA som ikke er bygget på krigstrusler vil automatisk miste sin substans og rett og slett implodere. Ikke å forglemme er de formidable USA-devisene Kina har i sin besittelse og som er en torn i øyet på haukene i USA.

I følge USA består krigsfaren ikke bare i Ukraina, Syria, Afghanistan, Iran, men også i Jemen som er en erklært fiende av USAs allierte, det Salafistiske Saudi-Arabia. Et annet betent område som er en potensiell krigsskueplass er det Kinesiske havet hvor kineserne stadig utvider sin tilstedeværelse med krigsskip og flyplasser for å beskytte sine interesser i nærområdet. Spesielt dette området er av stor strategisk viktighet da det er en av de viktigste sjøveiene i verden og samtidig en kilde til viktige råstoffer.

Hvis det skulle komme til en konflikt mellom USA og Kina, blir NATO beordret til å hjelpe sin allierte og da er Norge med i atter en krig. Er det dette vi nordmenn vil, eller skulle man ikke forbedre og utvikle bilateralt samarbeid med våre venner i Øst, Russland?

Morten Lorentzen
Moss, 24.5.2020

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 293 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015