underutviklingshjelp

U-hjelp er underutviklingshjelp!

Denne meldingen er igjen et slag i ansiktet på alle naive mennesker som tror de forbedrer verden og som mener at u-hjelp fortsatt skal fungere som en hageslange og er medisinen som hjelper nøden i Afrika: En studie fra verdensbanken viser at en betraktelig stor del av u-hjelpen som de overfører blir overført fra korrupte ledere til sveitsiske bankkontoer.

Avisen Neue Zürcher Zeitung (NZZ) skriver at makthavere i Afrika bygger opp sin egen rikdom med penger overført fra USA, Tyskland og nordiske land: «De betalte økonomiske hjelpemidlene via Verdensbanken...lander i lommene til eliten i mottagerlandene.» Vanlig praksis var ifølge NZZ «når store pengebeløp ble overført, ble omgående deler av dette overført direkte på bankkontoer i skatteparadis».

Denne avslørende studien konkluderer gir grunn til intern bekymring, men ikke nok med det: Rapporten er den egentlige grunnen for at Verdensbankens sjefsøkonom Penny Goldberg som først ble ansatt i begynnelsen av 2019 fikk sparken på dagen

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Britiske «The Economist» henviser til rapporten med tittelen "Elite Capture of Foreign Aid", utarbeidet av tre interne forskere på spørsmålene hvorfor kontrollen ikke var og har blitt bedre, kunne Penny Goldberg ikke gi noen plausible svar på. Hun var direkte ansvarlig for å avdekke korrupsjonen og unnlot å gjøre noe med problemet, bevisst eller ubevisst.

Derfor kom ikke «betydelige summer» av internasjonal u-hjelp til de hjelpetrengende, men til de allerede rike i underutviklingslandene. Denne eliten bestående av politikere, militære og økonomer er gjennom generasjoner kjent for korrupsjon.

Dette er ikke overraskende, med referanse til de legendariske sveitsiske kontoene: Studien viser at i 22 mottagerland ble gjennomsnittlig 7,5 % av totaloverføringene underslått.

Nettredaksjonen, FMI, Folkebevegelsen mot Innvandring