header

Foto over: Wikipedia.org,

norway 1402729 1920

Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.

Les mer om organisasjonen

Gi et bidrag til FMI, kontonr.: 0530.40.68169.

Vipps 43995

Den offisielle Twitter-kontoen til FMI: https://twitter.com/FMInnvandring

FMI på Mewe.com

islam og det norske samfunn 1Prost Olaf B. Dal tillot seg å komme med noen kritiske bemerkninger til islam som religion og til masseinnvandring til Norge. For dette ble han av sin biskop, Fredrik Grønningsæter, beskyldt for å være illojal mot kirkens syn i innvandringsspørsmål. Dal anmeldte biskopen for ærekrenkelse og fikk medhold i Herredsretten. Biskopen anket saken til Høyesterett etter å ha fått garantert dekning for saksomkostninger av kirke- og undervisningsdepartementet ved et eventuelt tap. Biskopen fikk, på helt uholdbart grunnlag, medhold i Høyesterett, mens prosten måtte betale saksomkostninger på nær 300 000 kroner. Les utdrag fra heftet:

«Terroren er kommet til Norge også; men våre politikere og mediafolk later som den ikke er kommet hit. Vi har Kato-Airline-flyet som en 40-årig muslimsk mann forsøkte å få styrtet over Bodø flyplass. Han angrep flygerne med øks; men heldigvis var det to kraftige nordmenn med som tok tak i mannen og fikk stanset angrepet. I siste liten fikk de to sårede og blødende flygerne rettet flyet opp slik at det landet sikkert på flyplassen. Rettssaken mot forbryteren kom senere opp for retten i Bodø; men ingen av de store aviser refererte fra rettssaken, ingen store overskrifter og ingen spørsmål fra mediafolkene til regjeringsmedlemmene eller andre politikere.

Heftet koster kroner 125,- inkl. porto (80,- + porto 45,-).Kontonr.: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Islam og det norske samfunn".

Er det noen som tviler på at om det hadde vært nordmenn eller andre europeere som hadde begått forbrytelsen så hadde avisene sørget for store overskrifter? Det slapp så vidt ut til offentligheten at muslimen hadde begrunnet terroranslaget med Allah, Bush og skjebnen.

Fordi muslimen var forbitret på den amerikanske president, så skulle uskyldige nordmenn styrtes i døden. Det er den muslimske lære om blodhevnen som igjen er i sving.»

Nettredaksjonen

Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer


Del denne siden:
Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn

Aktiviteter

aktivitet

Info i Sør-Trøndelag og Oppland
Tirsdag 21. september 2021


Randesund, Kristiansand ble opplyst
Søndag 27. september 2020


«Protestfestivalen» i Kristiansand
Søndag 27. september 2020


Elverum ble opplyst
Søndag 27. september 2020


Opplyste handleglade nordmenn i Sverige
Tirsdag 18. august 2020


Informasjon i Søgne
Mandag 17. august 2020

 

Gi et bidrag

FMI mottar ingen offentlig økonomisk støtte. For å utføre vårt arbeid er vi avhengig av pengebidrag fra medlemmer og sympatisører.

Les mer

Norge Er Vårt

Norge Er Vårt er FMIs medlemsblad og mottas som en del av medlemskapet.

Du kan abonnere uten å være medlem i FMI.

Les mer

Viktige nettaviser

politisk_ukorrektAlternativer til media som holder tilbake informasjon, ved hjelp av politisk korrekt sensur.

Please install and enabled plugin Vinaora Visitors Counter firstly

Vi har 211 gjester og ingen medlemmer på besøk.


 
Adresse: FMI, Postboks 70 Sentrum, 6501 KRISTIANSUND N. - E-post: fmi[at]fmi[dot]no - Telefon: 977 06 152 - Bank: Postbanken (DnB NOR Bank ASA) - Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995 - BIC-adresse: DNBANOKKXXX - IBAN-nr.: NO23 0530 4068 169 - Org.nr.: 994 552 554
FMI ©2006-2015