islam og det norske samfunn 1Prost Olaf B. Dal tillot seg å komme med noen kritiske bemerkninger til islam som religion og til masseinnvandring til Norge. For dette ble han av sin biskop, Fredrik Grønningsæter, beskyldt for å være illojal mot kirkens syn i innvandringsspørsmål. Dal anmeldte biskopen for ærekrenkelse og fikk medhold i Herredsretten. Biskopen anket saken til Høyesterett etter å ha fått garantert dekning for saksomkostninger av kirke- og undervisningsdepartementet ved et eventuelt tap. Biskopen fikk, på helt uholdbart grunnlag, medhold i Høyesterett, mens prosten måtte betale saksomkostninger på nær 300 000 kroner. Les utdrag fra heftet:

«Terroren er kommet til Norge også; men våre politikere og mediafolk later som den ikke er kommet hit. Vi har Kato-Airline-flyet som en 40-årig muslimsk mann forsøkte å få styrtet over Bodø flyplass. Han angrep flygerne med øks; men heldigvis var det to kraftige nordmenn med som tok tak i mannen og fikk stanset angrepet. I siste liten fikk de to sårede og blødende flygerne rettet flyet opp slik at det landet sikkert på flyplassen. Rettssaken mot forbryteren kom senere opp for retten i Bodø; men ingen av de store aviser refererte fra rettssaken, ingen store overskrifter og ingen spørsmål fra mediafolkene til regjeringsmedlemmene eller andre politikere.

Heftet koster kroner 125,- inkl. porto (80,- + porto 45,-).Kontonr.: 0530.40.68169. Merk innbetalingen med "Islam og det norske samfunn".

Er det noen som tviler på at om det hadde vært nordmenn eller andre europeere som hadde begått forbrytelsen så hadde avisene sørget for store overskrifter? Det slapp så vidt ut til offentligheten at muslimen hadde begrunnet terroranslaget med Allah, Bush og skjebnen.

Fordi muslimen var forbitret på den amerikanske president, så skulle uskyldige nordmenn styrtes i døden. Det er den muslimske lære om blodhevnen som igjen er i sving.»

Nettredaksjonen