raseuro

USA og Europa: Kaos og anarki! Brennende bygninger, ran, innbrudd, vold og drap!

Når skal egentlig vi hvite, vi som er en minoritet målt i verdensmålestokk endelig våkne opp? Når det er for sent, eller allerede NÅ?

«White Flight»
«White Flight», er blitt et begrep i USA som beskriver den hvite middelklassens flukt fra byene til landsbygden eller til «Suburbia».

Amerikas byer brenner: New York, Washington, Los Angeles, Boston. I millionbyene i USA herjer bermen og fyller gater og bydeler med kaos og anarki: Brennende bygninger, ran, innbrudd, vold og drap!

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Politiet virker usikre og rådløse og blir av venstresidens politikere og deres talerør, systemmedia stilt under generell kritikk og blir helt feilaktiv mistenkeliggjort. Eksperter advarer nå for en masseflukt fra de demokratisk styrte byene som vil ha negative konsekvenser for næringslivet. Disse tilstandene ser vi også i Europas byer, Norden inkludert.

Dette er en eksistensiell overlevelseskamp
Mange unge hvite familier, de fleste med høy lønn flykter nå til «Suburbia», som menes en forstads-idyll uten forskjellige raser. Byene hadde akkurat begynt å fylles opp med gjester i restauranter, barer og butikker etter Covid-19 hysteriet og nå er de samme byene rammet av en brutal og nådeløs voldsbølge. Norsk statsfinansiert systemmedia forteller knapt om volden som kommer fra venstresidens AFA, yrkesdemonstranter fra forskjellige NGOs, anarkister, sosialister, grønn ideologi og svarte gjengmedlemmer benytter dødsfallet til en svart kriminell til voldsorgiene. Vanlige mennesker må barrikadere seg hjemme og frykter for sin eiendom og og familie fra denne bermen.

Rasisme mot hvite
Hvis man vil vite realiteten og bakgrunnen for hendelsene i USA kan man kun benytte alternative medier og sosiale nettverk. Her finner man filmer fra jaktscener hvor svarte utøver grov voldelig rasisme mot hvite. Alle drapsforsøkene, for dette er drapsforsøk, fortelles det ikke om i løgnmedia. De forteller oss at det ikke finnes rasisme mot hvite, bare rasisme fra hvite mot svarte.

Byer styrt av venstresiden forvandles i anarki, kaos og vold!
I de byene som er styrt av venstresiden er hatet og volden fra de kriminelle ikke mulig å få under kontroll. Politiet blir oppfordret til ikke å gripe inn. Venstreekstremistene som styrer Minneapolis vil oppløse politiet og man må spørre seg: Hvordan skal dette ende? Vi ser smitte-effekten og nå er voldsbølgen kommet til Europa: London, Brussel, Berlin, Hamburg, Gøteborg og i Nordens Kabul, Malmø ser man samspillet mellom disse destruktive kreftene.

NO-GO-soner i både USA og Europa
Flere bykjerner i både USA og Europa er nå No-Go-soner. USA-økonomen Richard Florida kommer med følgende prognose: «Mange mennesker vil nå forlate metropolene.» Raseuroen er ikke de første i USA: 1992 i Los Angeles hvor skadene beløp seg til over fem milliarder dollar, flere tusen skadde og 53 drepte. Ferguson i 2014 og Baltimore 2015. Konsekvensene var at bykjernene forfalt med dramatiske følger for næringslivet og ingen ville investere hvor man ikke kunne føle seg trygg. Den hvite middelklassen flyktet regelrett ut av disse byene.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

De siste to ukene har man sett en stadig økende voldsspiral som nå også omfatter Europa. I Tyskland har AFA-terroristene adoptert «protestene» (Red.anm.: Vi benytter vokabularet til systemmedia her ironisk) og i Berlin ble nylig 28 politibetjenter skadet da en menneske-horder fra venstresiden plyndret butikker, ødela fasader og satte biler i brann. I Brussel var det massive ødeleggelser og politiet var maktesløse mot plyndrerne som var en herlig blanding av «innvandrere» og venstresidens idioter. Vanlige borgere var prisgitt komplett anarki. Det samme skjedde i Malmø og Gøteborg og det er bare et tidsspørsmål før det smeller i Osloistan.

Når skal egentlig vi hvite, vi som er en minoritet målt i verdensmålestokk endelig våkne opp? Når det er for sent, eller allerede NÅ!

Nettredaksjonen, FMI, Folkebevegelsen Mot Innvandring