atomkrig

Hva var det egentlige målet med unntaksloven? Ingen vet det.

Spekulasjoner og spådommer for fremtiden er sjelden en bra rådgiver for samfunnsutviklingen og praktisk politikk, også når man som s.k. «folkevalgt», eller bedre «utvalgt» skal tenke fremover og ikke slik som katastrofe-regimet til Erna fungerer: Komme hesblesende etter og treffe beslutninger når det er for sent og totalt overflødig.

I «Corona-krisen» har Solberg, Høie, Mæland og de andre EU-styrte gestaltene latt seg føre bak lyset og manøvrert seg inn i en blindvei som det er vanskelig å komme ut fra. Fra dubiøse virologer, WHO, EU, Bill Gates, lystløgnere i systemmedia og studier hvor det kan stilles et spørsmålstegn om graden av seriøsitet og fakta.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Men nå er jo parlamentariske politikere og statsbyråkrater fra naturens side utvalgte, egosentriske og «kan-og-vet-alt» mennesker. De vil aldri i livet innrømme at de alle sammen, stortinget inkludert, har truffet de falske beslutningene hva gjelder konsekvensene av Covid-19 viruset / Kina-viruset for befolkningens helse og helbred.

Hvis de innrømte noen som helst feil kunne man stille de til ansvar for en redusert livskvalitet, et næringsliv på knærne, et spaltet samfunn og tvangs-internering gjennom en lite gjennomtenkt unntakslov. For at stats-indoktrinerte Ola Dunk videre skal tror på alt han blir fortalt, har regjeringen besluttet en langsom gjenåpning av Norge og forklarer dette med begreper som «pandemi», «kan», «kunne», «mulighetene», «formodentlig», «fare» og «hverdag».

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Vi beveger oss i retning av et stadig totalovervåket samfunn prisgitt det parlamentariske demokratiet/diktaturet hvor begrepet angst er motoren for alle beslutninger. Den neste krisen kommer sikkert som amen i kirken og nå er alt grundig testet og gjennomprøvd for den neste internerings-perioden. Man kan jo heller ikke utelukke at det bryter ut en atomkrig, og da skal vi underdanige profylaktisk være forberedt på å bli drevet i bunkersen, stikkord; angst.

Hva var det egentlige målet med unntaksloven? Ingen vet det.

Kan vi reise på ferie til Sverige, Spania eller Russland, eller vil det først skje når det ikke finnes flere infiserte. Da sier vi god natt! Det vil aldri passere. Viruser sameksisterer med oss mennesker, akkurat slik som Covid-19 og influensa-viruset. Det vil ikke forsvinne, vaksiner eller ikke vaksiner.

Nettredaksjonen, FMI, Folkebevegelsen Mot Innvandring