ny korona bolge

Skal NATO benyttes mot sivile borgerprotester i Europa?

Egentlig ganske merkelig og paradoksalt at det knapt nok kommer til nye Covid-19 infeksjoner i Europa når vi til stadighet fores med skremselspropaganda om dette. Influensasesongen er også historie, men nå dette: NATO har konkrete planer for å være forberedt på ytterligere «kontrolltiltak for korona-pandemien».

«NATO forbereder seg på en mulig ny bølge av korona-tilfeller og vil koordinert settes inn i kampen», Jens Stoltenberg. Videre sier han at «Vi må planlegge dette nøyaktig, slik at NATO-medlemslandene og partnere raskere kan bekjempe C-19 viruset». Planen skal være ferdig utarbeidet i midten av juni og vil bli presentert på via en video-konferanse. Til de konkrete planene sa han videre: «NATOs plan inneholder strategier for hvordan man løser transportkapasiteten for medisin og forhåndslagring av materiell som raskt kan stilles til disposisjon».

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

NATO-styrker gjennomførte frem til midten av mai mer enn 100 aksjoner for å hjelpe allierte med medisinsk personell, transport av syke, feltsykehus og tonnevis med medisiner og beskyttelsesutstyr.

Ett spørsmål som ikke blir belyst er om NATO har andre hemmeligholdte strategier, eksempelvis hvordan de skal agere hvis regjeringer ber om hjelp til å stoppe og kvele protester og opptøyer mot sivile borgere som ikke lenger respekterer de overflødige og dødelige «Lock-downs», både for enkeltindividene og næringslivet.

Det andre spørsmålet er hvorfor 9500 amerikanske soldater plutselig uten forvarsel blir flyttet fra Tyskland og til Polen hvor NATO som bekjent de siste årene har bygd opp rakett-baser for å møte en oppkonstruert «krigstrussel fra Russland».

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

I disse tider hvor konspirasjonsteorier har høykonjunktur stiller vi derfor dette spørsmålet:

Hvorfor sendes ikke disse 9500 soldatene hjem til USA for å bekjempe og slå ned den stadig økende terrorismen og urolighetene representert av de kriminelle i AFA og bandene av svarte urostiftere? Polen har ikke problemer med et segregert samfunn, venstreekstremister og fremmedkulturelle innvandrere slik USA har.

Nettredaksjonen, FMI, Folkebevegelsen Mot Innvandring