regjeringen 161013

En gjeng med politikere som gir etter, på bekostning av nasjonen. Bilde: regjeringen.no.

Som med alle typer fobier så er de individuelle, og vi som politikere kan ikke tre inn i privat sfære og ta affære mot alle menneskers fobier mener KrFs politiske rådgiver på Stortinget, Maria Greenberg Bergheim om Islamofobi.

FMI drives av ren idealisme, uten statlig økonomisk støtte! Støtt FMI økonomisk: Kontonr.: 0530.40.68169 - Vipps: 43995.

Det er beklagelig – men det er vel nettopp det politikerne gjør. Likevel kan jeg ikke se at KrF har kompetente rådgivere på området og at KrF-ere på Stortinget enten er totalt kunnskapsløse eller rene forførere. Islamofobi slik KrF definerer det, er i høyeste grad en rasjonell frykt som våre politikeres unnfallenhet bare er egnet til å styrkes hos fornuftige mennesker.

Rådgiverens dialog burde være med imamer og med sikte på først å få avklarte hvor mye av det bestialske i islam de ikke vil akseptere – og dernest hvordan få det ut til massen av muslimer. Men sannheten er nok at en slik dialog med imamer og andre muslimer er en umulighet, da de ikke kan gå på akkord med et eneste punkt i profetens lære.

Medlemskap i FMI kr 300,-. Abonnement Norge Er Vårt kr 120,-. Kontonr.: 0530.40.68169.

Derimot kunne kanskje kirken forsøke en indremisjon blant muslimer. Enkeltvis vet vi at de kan bestemme seg for å konvertere til kristendom – og noen ganger til ren ateisme, men ikke av den venstreorienterte arten. Men en slik misjon blant muslimer er nok utenkelig for den norske, usynlige kirken.

Oddbjørn Jonstad
Oppegård, 24.6.2020